ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1041
Data podjęcia
2013-06-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Otyń
Nr aktu prawnego
XXIX.38.2013
Status
Obowiązujący
Lp: 1042
Data podjęcia
2013-06-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Otyń za 2012 rok
Nr aktu prawnego
XXIX.37.2013
Status
Obowiązujący
Lp: 1043
Data podjęcia
2013-05-23
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Otyń
Nr aktu prawnego
XXVIII.36.2013
Status
Obowiązujący
Lp: 1044
Data podjęcia
2013-05-23
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: zatwierdzenia zmian do uchwały Nr XXVI/30/2008 Rady Gminy w Otyniu dotyczącej zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Niedoradz na lata 2008-2015
Nr aktu prawnego
XXVIII.35.2013
Status
Obowiązujący
Lp: 1045
Data podjęcia
2013-04-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: współdziałania jednostek samorządu terytorialnego w realizacji wspólnego zadania pn. "Budowa małej przystani rzecznej na rzece Odrze w miejscowości Bobrowniki gmina Otyń"
Nr aktu prawnego
XXVII.34.2013
Status
Obowiązujący
Lp: 1046
Data podjęcia
2013-03-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany Uchwały Nr II/7/10 Rady Gminy w Otyniu z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie: powołania stałej Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Nr aktu prawnego
XXVI.33.2013
Status
Obowiązujący
Lp: 1047
Data podjęcia
2013-03-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: rozpatrzenia skargi na bezczynność Wójta Gminy Otyń
Nr aktu prawnego
XXVI.32.2013
Status
Obowiązujący
Lp: 1048
Data podjęcia
2013-03-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Otyń na rok 2013.
Nr aktu prawnego
XXVI.31.2013
Status
Obowiązujący
Lp: 1049
Data podjęcia
2013-03-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: nadania nazwy ulicy
Nr aktu prawnego
XXVI.30.2013
Status
Obowiązujący
Lp: 1050
Data podjęcia
2013-03-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie nadania nazwy ulicy
Nr aktu prawnego
XXVI.29.2013
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji