ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1051
Data podjęcia
2013-02-11
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia upoważnienia i pełnomocnictwa Panu Wiesławowi Krukowskiemu - Dyrektorowi Zespołu Szkół w Otyniu
Nr aktu prawnego
0050.5.2013
Status
Obowiązujący
Lp: 1052
Data podjęcia
2013-02-11
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż mienia komunalnego Gminy Otyń w dniu 15 lutego 2013r.
Nr aktu prawnego
0050.4.2013
Status
Obowiązujący
Lp: 1053
Data podjęcia
2013-01-14
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - wspieranie rozwoju kultury fizycznej i sportu poprzez organizację zawodów i turniejów sportowych oraz innych imprez sportowo-rekreacyjnych, prowadzenie uczniowskich klubów sportowych, organizacja przedsięwzięć sportowych dla wszystkich mieszkańców Gminy.
Nr aktu prawnego
0050.3.2013
Status
Obowiązujący
Lp: 1054
Data podjęcia
2013-01-07
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - wspieranie rozwoju kultury fizycznej i sportu poprzez organizację zawodów i turniejów sportowych oraz innych imprez sportowo-rekreacyjnych, prowadzenie uczniowskich klubów sportowych, organizacja przedsięwzięć sportowych dla wszystkich mieszkańców Gminy.
Nr aktu prawnego
0050.2.2013
Status
Obowiązujący
Lp: 1055
Data podjęcia
2013-01-07
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż mienia komunalnego Gminy Otyń w dniu 08 stycznia 2013r.
Nr aktu prawnego
0050.1.2013
Status
Obowiązujący
Lp: 1056
Data podjęcia
2013-08-01
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla Urzędu Gminy Otyń i ustaleniu terminu jego odpracowania
Nr aktu prawnego
120.9.2013
Status
Obowiązujący
Lp: 1057
Data podjęcia
2013-06-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Otyń
Nr aktu prawnego
XXIX.38.2013
Status
Obowiązujący
Lp: 1058
Data podjęcia
2013-06-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Otyń za 2012 rok
Nr aktu prawnego
XXIX.37.2013
Status
Obowiązujący
Lp: 1059
Data podjęcia
2013-05-23
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Otyń
Nr aktu prawnego
XXVIII.36.2013
Status
Obowiązujący
Lp: 1060
Data podjęcia
2013-05-23
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: zatwierdzenia zmian do uchwały Nr XXVI/30/2008 Rady Gminy w Otyniu dotyczącej zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Niedoradz na lata 2008-2015
Nr aktu prawnego
XXVIII.35.2013
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji