ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1061
Data podjęcia
2013-04-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: współdziałania jednostek samorządu terytorialnego w realizacji wspólnego zadania pn. "Budowa małej przystani rzecznej na rzece Odrze w miejscowości Bobrowniki gmina Otyń"
Nr aktu prawnego
XXVII.34.2013
Status
Obowiązujący
Lp: 1062
Data podjęcia
2013-03-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany Uchwały Nr II/7/10 Rady Gminy w Otyniu z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie: powołania stałej Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Nr aktu prawnego
XXVI.33.2013
Status
Obowiązujący
Lp: 1063
Data podjęcia
2013-03-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: rozpatrzenia skargi na bezczynność Wójta Gminy Otyń
Nr aktu prawnego
XXVI.32.2013
Status
Obowiązujący
Lp: 1064
Data podjęcia
2013-03-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Otyń na rok 2013.
Nr aktu prawnego
XXVI.31.2013
Status
Obowiązujący
Lp: 1065
Data podjęcia
2013-03-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: nadania nazwy ulicy
Nr aktu prawnego
XXVI.30.2013
Status
Obowiązujący
Lp: 1066
Data podjęcia
2013-03-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie nadania nazwy ulicy
Nr aktu prawnego
XXVI.29.2013
Status
Obowiązujący
Lp: 1067
Data podjęcia
2013-03-08
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Otyń na okres do 5 lat.
Nr aktu prawnego
XXV.25.2013
Status
Obowiązujący
Lp: 1068
Data podjęcia
2013-03-08
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Otyń na okres do 5 lat.
Nr aktu prawnego
XXV.24.2013
Status
Obowiązujący
Lp: 1069
Data podjęcia
2013-03-08
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości na okres do 3 lat.
Nr aktu prawnego
XXV.23.2013
Status
Obowiązujący
Lp: 1070
Data podjęcia
2013-03-08
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: nieodpłatnego przejęcia na rzecz mienia komunalnego Gminy Otyń nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa będącej w gospodarowaniu Starosty Nowosolskiego
Nr aktu prawnego
XXV.22.2013
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji