ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1071
Data podjęcia
2013-03-08
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: wprowadzenia tekstu jednolitego Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Niedoradzu
Nr aktu prawnego
XXV.21.2013
Status
Obowiązujący
Lp: 1072
Data podjęcia
2013-03-08
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: zmian do Załącznika Nr 1 uchwały Nr XV/5/2012 Rady Gminy w Otyniu z dnia 2 lutego 2012 roku w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Wiejskiemu Ośrodkowi Zdrowia w Niedoradzu
Nr aktu prawnego
XXV.20.2013
Status
Obowiązujący
Lp: 1073
Data podjęcia
2013-03-08
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Konradowo i wsi Otyń (część)
Nr aktu prawnego
XXV.19.2013
Status
Obowiązujący
Lp: 1074
Data podjęcia
2013-03-08
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany Uchwały Nr II/8/10 Rady Gminy w Otyniu z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie: powołania stałej Komisji Porządku Publicznego i Handlu
Nr aktu prawnego
XXV.16.2013
Status
Obowiązujący
Lp: 1075
Data podjęcia
2013-03-08
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Otyń
Nr aktu prawnego
XXV.15.2013
Status
Obowiązujący
Lp: 1076
Data podjęcia
2013-01-31
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie ustanowienia projektu flagi Gminy Otyń i przedłożenia do Komisji Heraldycznej przy Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji celem zaopiniowania.
Nr aktu prawnego
XXIV.13.2013
Status
Obowiązujący
Lp: 1077
Data podjęcia
2013-01-31
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości na okres do 5 lat.
Nr aktu prawnego
XXIV.12.2013
Status
Obowiązujący
Lp: 1078
Data podjęcia
2013-01-31
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości na okres do 5 lat.
Nr aktu prawnego
XXIV.11.2013
Status
Obowiązujący
Lp: 1079
Data podjęcia
2013-01-31
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie : wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości na okres do 5 lat.
Nr aktu prawnego
XXIV.10.2013
Status
Obowiązujący
Lp: 1080
Data podjęcia
2013-01-31
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości na okres do 3 lat.
Nr aktu prawnego
XXIV.9.2013
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji