ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 11
Data podjęcia
2021-10-21
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
Nr aktu prawnego
XXXVII.58.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2021-10-21
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie programu współpracy Gminy Otyń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022
Nr aktu prawnego
XXXVII.57.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2021-10-21
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowosolskiemu na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Rozbudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1434F – ul. Jana Pawła II w miejscowości Otyń”
Nr aktu prawnego
XXXVII.56.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2021-10-21
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Otyń oraz zwolnień w tym podatku
Nr aktu prawnego
XXXVII.55.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2021-10-21
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Otyń na lata 2021 - 2026
Nr aktu prawnego
XXXVII.54.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2021-10-21
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Otyń na rok 2021
Nr aktu prawnego
XXXVII.53.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2021-08-31
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Otyń.
Nr aktu prawnego
XXXVI.52.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2021-08-31
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Otyń.
Nr aktu prawnego
XXXVI.51.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2021-08-17
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Oddziałami Integracyjnymi w Otyniu
Nr aktu prawnego
XXXV.50.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2021-08-17
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w spawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości na okres 5 lat
Nr aktu prawnego
XXXV.49.2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji