ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 31
Data podjęcia
2022-05-19
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI.19.2021 Rady Miejskiej Otyń z dnia 31 marca 2021r. w sprawie wysokości opłat oraz warunków zwolnienia od ponoszenia opłat z tytułu korzystania ze Żłobka "Baśniowa Kraina" w Otyniu.
Nr aktu prawnego
XLV.37.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 32
Data podjęcia
2022-05-19
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie:wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości na okres 3 lat.
Nr aktu prawnego
XLV.36.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 33
Data podjęcia
2022-05-19
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej
Nr aktu prawnego
XLV.35.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 34
Data podjęcia
2022-05-19
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Niedoradz.
Nr aktu prawnego
XLV.34.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 35
Data podjęcia
2022-05-19
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Niedoradz.
Nr aktu prawnego
XLV.33.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 36
Data podjęcia
2022-05-19
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nowosolskiego z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą "Rozbudowa sieci dróg rowerowych, połączenie potencjału powiatu nowosolskiego i zielonogórskiego – budowa odcinka Otyń – Zielona Góra"
Nr aktu prawnego
XLV.32.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 37
Data podjęcia
2022-05-19
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: niedochodzenia rekompensaty za koszty odzyskiwania należności
Nr aktu prawnego
XLV.31.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 38
Data podjęcia
2022-05-19
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Otyń na lata 2022 - 2027
Nr aktu prawnego
XLV.30.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 39
Data podjęcia
2022-05-19
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Otyń na rok 2022
Nr aktu prawnego
XLV.29.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 40
Data podjęcia
2022-04-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nowosolskiego na odszkodowania za grunty przejęte pod inwestycję: Budowa skrzyżowania bezkolizyjnego w ciągu nowobudowanej obwodnicy Konradowa w nowym śladzie DP nr 1050F wraz z budową przyległego układu drogowego, w zamian za likwidację przejazdów kolejowo-drogowych na linii kolejowej nr 273 – kat. C w km 134,546 w Zakęciu oraz kat. C w km 135,529 i kat. D w km 135,753 w Konradowie, w ramach projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami – etap III”
Nr aktu prawnego
XLIV.28.2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji