ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Otyń
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 31
Data podjęcia
2019-11-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Otyń na rok 2019
Nr aktu prawnego
XIV.71.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 32
Data podjęcia
2019-11-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia Gminy Otyń do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2019 – 2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
Nr aktu prawnego
XIV.70.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 33
Data podjęcia
2019-11-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok
Nr aktu prawnego
XIV.69.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 34
Data podjęcia
2019-11-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany w uchwale Nr LVIII.52.2018 Rady Miejskiej Otyń z dnia 30 października 2018r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Żłobek "Baśniowa Kraina" w Otyniu
Nr aktu prawnego
XIV.68.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 35
Data podjęcia
2019-11-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Publicznego Gimnazjum w Niedoradzu
Nr aktu prawnego
XIV.67.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 36
Data podjęcia
2019-11-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Publicznego Gimnazjum w Otyniu
Nr aktu prawnego
XIV.66.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 37
Data podjęcia
2019-10-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Nowej Soli na kadencję w latach 2020 -2023
Nr aktu prawnego
XIII.65.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 38
Data podjęcia
2019-10-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr III.16.2014 Rady Gminy w Otyniu z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Otyń na lata 2014-2020
Nr aktu prawnego
XIII.64.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 39
Data podjęcia
2019-10-09
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia informacji dotyczącej Zarządzenia Nr Z-43/2019 Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych w Zielonej Górze
Nr aktu prawnego
XII.63.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 40
Data podjęcia
2019-10-09
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim informacji o kandydatach na ławników do Sądu Rejonowego w Nowej Soli, zgłoszonych Radzie Miejskiej Otyń w wyborach ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020-2023
Nr aktu prawnego
XII.62.2019
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji