ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 31
Data podjęcia
2021-05-31
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego na czas nieoznaczony oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego zawarcia umowy
Nr aktu prawnego
XXXIII.28.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 32
Data podjęcia
2021-05-31
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Otyń na lata 2021 - 2026
Nr aktu prawnego
XXXIII.27.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 33
Data podjęcia
2021-05-31
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Otyń na rok 2021
Nr aktu prawnego
XXXIII.26.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 34
Data podjęcia
2021-05-31
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: udzielenia Burmistrzowi Otynia absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Otyń za 2020 rok
Nr aktu prawnego
XXXIII.25.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 35
Data podjęcia
2021-05-31
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Otyń za 2020 rok
Nr aktu prawnego
XXXIII.24.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 36
Data podjęcia
2021-05-31
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: udzielenia Burmistrzowi Otynia wotum zaufania.
Nr aktu prawnego
XXXIII.23.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 37
Data podjęcia
2021-04-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie obszaru chronionego krajobrazu o nazwie "Nowosolska Dolina Odry"
Nr aktu prawnego
XXXII.22.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 38
Data podjęcia
2021-03-31
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ługi
Nr aktu prawnego
XXXI.21.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 39
Data podjęcia
2021-03-31
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Modrzyca.
Nr aktu prawnego
XXXI.20.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 40
Data podjęcia
2021-03-31
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wysokości opłat oraz warunków zwolnienia od ponoszenia opłat z tytułu korzystania ze Żłobka "Baśniowa Kraina" w Otyniu
Nr aktu prawnego
XXXI.19.2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji