ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 41
Data podjęcia
2021-03-31
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Otyń w 2021 r.
Nr aktu prawnego
XXXI.18.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 42
Data podjęcia
2021-03-31
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości na okres 5 lat
Nr aktu prawnego
XXXI.17.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 43
Data podjęcia
2021-03-31
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości na okres 5 lat
Nr aktu prawnego
XXXI.16.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 44
Data podjęcia
2021-03-31
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nowosolskiego na zakup tomografu dla Wielospecjalistycznego Szpitala SP ZOZ w Nowej Soli
Nr aktu prawnego
XXXI.15.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 45
Data podjęcia
2021-03-31
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Otyń na rok 2021
Nr aktu prawnego
XXXI.14.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 46
Data podjęcia
2021-02-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej Otyń na 2021 rok.
Nr aktu prawnego
XXIX.13.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 47
Data podjęcia
2021-02-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały Nr LVIII.52.2018 Rady Miejskiej Otyń z dnia 30 października 2018r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Żłobek "Baśniowa Kraina" w Otyniu
Nr aktu prawnego
XXIX.12.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 48
Data podjęcia
2021-02-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Otyń za rok 2021.
Nr aktu prawnego
XXIX.11.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 49
Data podjęcia
2021-02-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w spawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości na okres 10 lat
Nr aktu prawnego
XXIX.10.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 50
Data podjęcia
2021-02-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania.
Nr aktu prawnego
XXIX.9.2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji