ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 51
Data podjęcia
2021-11-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Otyń
Nr aktu prawnego
XXXVIII.64.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 52
Data podjęcia
2021-11-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Bobrowniki
Nr aktu prawnego
XXXVIII.63.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 53
Data podjęcia
2021-11-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok
Nr aktu prawnego
XXXVIII.62.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 54
Data podjęcia
2021-11-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Otynia
Nr aktu prawnego
XXXVIII.61.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 55
Data podjęcia
2021-11-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Otyń na lata 2021 - 2026
Nr aktu prawnego
XXXVIII.60.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 56
Data podjęcia
2021-11-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Otyń na rok 2021
Nr aktu prawnego
XXXVIII.59.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 57
Data podjęcia
2021-10-21
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
Nr aktu prawnego
XXXVII.58.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 58
Data podjęcia
2021-10-21
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie programu współpracy Gminy Otyń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022
Nr aktu prawnego
XXXVII.57.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 59
Data podjęcia
2021-10-21
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowosolskiemu na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Rozbudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1434F – ul. Jana Pawła II w miejscowości Otyń”
Nr aktu prawnego
XXXVII.56.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 60
Data podjęcia
2021-10-21
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Otyń oraz zwolnień w tym podatku
Nr aktu prawnego
XXXVII.55.2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji