ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 51
Data podjęcia
2022-02-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości na okres 1 roku
Nr aktu prawnego
XLII.17.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 52
Data podjęcia
2022-02-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie współdziałania z innymi gminami w zakresie opracowania Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Zielonogórsko-Nowosolskiego Obszaru Funkcjonalnego
Nr aktu prawnego
XLII.16.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 53
Data podjęcia
2022-02-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w drodze komunalizacji na rzecz Gminy Otyń nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa
Nr aktu prawnego
XLII.15.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 54
Data podjęcia
2022-02-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w drodze komunalizacji na rzecz Gminy Otyń nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa
Nr aktu prawnego
XLII.14.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 55
Data podjęcia
2022-02-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla linii energetycznej 110 kV w Niedoradzu, Ługach, Konradowie i Zakęciu.
Nr aktu prawnego
XLII.13.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 56
Data podjęcia
2022-02-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nowosolskiego na obsługę stanowiska Powiatowego Konserwatora Zabytków
Nr aktu prawnego
XLII.12.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 57
Data podjęcia
2022-02-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowosolskiemu.
Nr aktu prawnego
XLII.11.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 58
Data podjęcia
2022-02-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nowosolskiego na zakup tomografu dla Wielospecjalistycznego Szpitala SP ZOZ w Nowej Soli
Nr aktu prawnego
XLII.10.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 59
Data podjęcia
2022-02-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Otyń na lata 2022 - 2025
Nr aktu prawnego
XLII.9.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 60
Data podjęcia
2022-02-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Otyń na rok 2022
Nr aktu prawnego
XLII.8.2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji