ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 71
Data podjęcia
2020-10-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie programu współpracy Gminy Otyń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.
Nr aktu prawnego
XXVI.52.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 72
Data podjęcia
2020-10-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości na okres 10 lat
Nr aktu prawnego
XXVI.51.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 73
Data podjęcia
2020-10-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości na okres 5 lat
Nr aktu prawnego
XXVI.50.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 74
Data podjęcia
2020-10-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości na okres 5 lat
Nr aktu prawnego
XXVI.49.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 75
Data podjęcia
2020-10-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości na okres 5 lat
Nr aktu prawnego
XXVI.48.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 76
Data podjęcia
2020-10-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości na okres 5 lat
Nr aktu prawnego
XXVI.47.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 77
Data podjęcia
2020-10-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości na okres 5 lat
Nr aktu prawnego
XXVI.46.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 78
Data podjęcia
2020-10-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Otyń na lata 2020 - 2023
Nr aktu prawnego
XXVI.45.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 79
Data podjęcia
2020-10-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Lubuskiego
Nr aktu prawnego
XXVI.44.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 80
Data podjęcia
2020-10-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Otyń na rok 2020
Nr aktu prawnego
XXVI.43.2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji