ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Otyń
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 71
Data podjęcia
2023-11-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie ustanowienia insygniów Gminy Otyń w postaci Łańcucha Przewodniczącego Rady Miejskiej Otyń i Łańcucha Burmistrza Otynia oraz zasad ich używania
Nr aktu prawnego
LXIV.59.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 72
Data podjęcia
2023-11-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie programu współpracy Gminy Otyń z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024
Nr aktu prawnego
LXIV.58.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 73
Data podjęcia
2023-11-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego we wsi Ługi
Nr aktu prawnego
LXIV.57.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 74
Data podjęcia
2023-11-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Otyń
Nr aktu prawnego
LXIV.56.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 75
Data podjęcia
2023-11-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie do zasobów mienia gminnego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, której dysponentem jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Nr aktu prawnego
LXIV.55.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 76
Data podjęcia
2023-11-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości przez Gminę Otyń
Nr aktu prawnego
LXIV.54.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 77
Data podjęcia
2023-11-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie określenia zasad przyznawania diet sołtysom sołectw Gminy Otyń
Nr aktu prawnego
LXIV.53.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 78
Data podjęcia
2023-11-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zasad przyznawania diet radnym oraz zwrotu kosztów podróży służbowych
Nr aktu prawnego
LXIV.52.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 79
Data podjęcia
2023-11-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Otyń na lata 2023 - 2027
Nr aktu prawnego
LXIV.51.2023
Status
Obowiązujący
Lp: 80
Data podjęcia
2023-11-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Otyń na rok 2023
Nr aktu prawnego
LXIV.50.2023
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji