ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 71
Data podjęcia
2021-08-17
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa
Nr aktu prawnego
XXXV.44.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 72
Data podjęcia
2021-08-17
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa
Nr aktu prawnego
XXXV.43.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 73
Data podjęcia
2021-08-17
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Otyń na lata 2021 - 2026
Nr aktu prawnego
XXXV.42.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 74
Data podjęcia
2021-08-17
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Otyń na rok 2021
Nr aktu prawnego
XXXV.41.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 75
Data podjęcia
2021-08-17
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN Lubuskie Trójmiasto” sp. z o.o.
Nr aktu prawnego
XXXV.40.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 76
Data podjęcia
2021-06-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej
Nr aktu prawnego
XXXIV.39.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 77
Data podjęcia
2021-06-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Otyń.
Nr aktu prawnego
XXXIV.38.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 78
Data podjęcia
2021-06-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Niedoradz.
Nr aktu prawnego
XXXIV.37.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 79
Data podjęcia
2021-06-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Konradowo i części miejscowości Otyń.
Nr aktu prawnego
XXXIV.36.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 80
Data podjęcia
2021-06-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Otyń
Nr aktu prawnego
XXXIV.35.2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji