ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 71
Data podjęcia
2021-12-16
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr XXXVI.52.2021 Rady Miejskiej Otyń z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Otyń
Nr aktu prawnego
XXXIX.67.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 72
Data podjęcia
2021-12-16
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Otyń na lata 2022-2025
Nr aktu prawnego
XXXIX.66.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 73
Data podjęcia
2021-12-16
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2022 GMINY OTYŃ
Nr aktu prawnego
XXXIX.65.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 74
Data podjęcia
2021-11-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Otyń
Nr aktu prawnego
XXXVIII.64.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 75
Data podjęcia
2021-11-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Bobrowniki
Nr aktu prawnego
XXXVIII.63.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 76
Data podjęcia
2021-11-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok
Nr aktu prawnego
XXXVIII.62.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 77
Data podjęcia
2021-11-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Otynia
Nr aktu prawnego
XXXVIII.61.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 78
Data podjęcia
2021-11-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Otyń na lata 2021 - 2026
Nr aktu prawnego
XXXVIII.60.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 79
Data podjęcia
2021-11-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Otyń na rok 2021
Nr aktu prawnego
XXXVIII.59.2021
Status
Obowiązujący
Lp: 80
Data podjęcia
2021-10-21
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
Nr aktu prawnego
XXXVII.58.2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji