ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 71
Data podjęcia
2020-05-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nowosolskiego na obsługę stanowiska Powiatowego Konserwatora Zabytków.
Nr aktu prawnego
XXI.23.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 72
Data podjęcia
2020-05-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Otyń na lata 2020 - 2023
Nr aktu prawnego
XXI.22.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 73
Data podjęcia
2020-05-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Otyń na rok 2020
Nr aktu prawnego
XXI.21.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 74
Data podjęcia
2020-04-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Otyń na lata 2020 - 2023
Nr aktu prawnego
XX.20.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 75
Data podjęcia
2020-04-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Otyń na rok 2020
Nr aktu prawnego
XX.19.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 76
Data podjęcia
2020-04-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Nowa Sól – Miasto na aktualizację programu funkcjonalno-użytkowego i studium wykonalności do zadania inwestycyjnego pn. „Odra dla turystów 2020 – lubuskie przystanie, obszar L”
Nr aktu prawnego
XX.18.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 77
Data podjęcia
2020-04-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie nadania nazw ulic drogom wewnętrznym położonym w miejscowościach Bobrowniki i Otyń
Nr aktu prawnego
XX.17.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 78
Data podjęcia
2020-04-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie nadania nazw ulic drogom wewnętrznym położonym na osiedlu Ogrodowym w miejscowości Otyń
Nr aktu prawnego
XX.16.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 79
Data podjęcia
2020-04-08
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: zwolnienia z podatku od nieruchomości oraz przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości dla grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu koronawirusa COVID-19.
Nr aktu prawnego
XIX.15.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 80
Data podjęcia
2020-03-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Otyń w 2020 r.
Nr aktu prawnego
XVIII.14.2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji