ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 941
Data podjęcia
2014-10-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bobrowniki
Nr aktu prawnego
XLIII.58.2014
Status
Obowiązujący
Lp: 942
Data podjęcia
2014-10-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Czasław
Nr aktu prawnego
XLIII.57.2014
Status
Obowiązujący
Lp: 943
Data podjęcia
2014-10-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: programu współpracy na rok 2015 Gminy Otyń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
Nr aktu prawnego
XLIII.56.2014
Status
Obowiązujący
Lp: 944
Data podjęcia
2014-10-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: zawarcia przez Gminę Otyń wspólnie z gminami: Nowa Sól – Miasto, Kożuchów, Nowe Miasteczko, Bytom Odrzański, Nowa Sól, Siedlisko, Kolsko i Powiatem Nowosolskim Umowy Partnerskiej w sprawie współdziałania w realizacji zadań publicznych.
Nr aktu prawnego
XLIII.55.2014
Status
Obowiązujący
Lp: 945
Data podjęcia
2014-10-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: przyznania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – Rekonstrukcja wieży Kościoła Parafialnego pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Otyniu
Nr aktu prawnego
XLIII.54.2014
Status
Obowiązujący
Lp: 946
Data podjęcia
2014-10-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: określenia wyższej kwoty dotacji dla publicznego Przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety w Otyniu
Nr aktu prawnego
XLIII.53.2014
Status
Obowiązujący
Lp: 947
Data podjęcia
2014-10-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie : obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na terenie gminy Otyń w roku 2015
Nr aktu prawnego
XLIII.51.2014
Status
Obowiązujący
Lp: 948
Data podjęcia
2014-10-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie : ustalenia opłaty targowej na terenie gminy Otyń
Nr aktu prawnego
XLIII.50.2014
Status
Obowiązujący
Lp: 949
Data podjęcia
2014-10-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie : ustalenia opłaty od posiadania psów na obszarze gminy Otyń
Nr aktu prawnego
XLIII.49.2014
Status
Obowiązujący
Lp: 950
Data podjęcia
2014-10-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie : ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Otyń oraz zwolnień w tym podatku
Nr aktu prawnego
XLIII.48.2014
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji