ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 941
Data podjęcia
2013-11-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Otyń na lata 2014 – 2019
Nr aktu prawnego
XXXIII.89.2013
Status
Obowiązujący
Lp: 942
Data podjęcia
2013-11-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie nadania nazw ulicom
Nr aktu prawnego
XXXIII.88.2013
Status
Obowiązujący
Lp: 943
Data podjęcia
2013-11-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego dotyczącej wyznaczenia aglomeracji Nowa Sól
Nr aktu prawnego
XXXIII.87.2013
Status
Obowiązujący
Lp: 944
Data podjęcia
2013-11-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Otyń
Nr aktu prawnego
XXXIII.86.2013
Status
Obowiązujący
Lp: 945
Data podjęcia
2013-11-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie : ustalenia opłaty od posiadania psów na obszarze gminy Otyń
Nr aktu prawnego
XXXIII.85.2013
Status
Obowiązujący
Lp: 946
Data podjęcia
2013-11-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie : ustalenia opłaty targowej na terenie gminy Otyń
Nr aktu prawnego
XXXIII.84.2013
Status
Obowiązujący
Lp: 947
Data podjęcia
2013-11-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie : obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na terenie gminy Otyń w roku 2014
Nr aktu prawnego
XXXIII.83.2013
Status
Obowiązujący
Lp: 948
Data podjęcia
2013-11-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie : ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Otyń oraz zwolnień w tym podatku
Nr aktu prawnego
XXXIII.82.2013
Status
Obowiązujący
Lp: 949
Data podjęcia
2013-11-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany Uchwały Nr II/6/10 Rady Gminy w Otyniu z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie: powołania stałej Komisji Planu, Budżetu i Finansów
Nr aktu prawnego
XXXIII.80.2013
Status
Obowiązujący
Lp: 950
Data podjęcia
2013-11-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany Uchwały Nr II/8/10 Rady Gminy w Otyniu z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie: powołania stałej Komisji Porządku Publicznego i Handlu
Nr aktu prawnego
XXXIII.79.2013
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji