ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 951
Data podjęcia
2014-10-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Otyń
Nr aktu prawnego
XLIII.47.2014
Status
Obowiązujący
Lp: 952
Data podjęcia
2014-10-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat lokalnych stanowiących dochody własne Gminy Otyń w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz wyznaczenia terminu płatności dla inkasentów
Nr aktu prawnego
XLIII.46.2014
Status
Obowiązujący
Lp: 953
Data podjęcia
2014-10-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego
Nr aktu prawnego
XLIII.45.2014
Status
Obowiązujący
Lp: 954
Data podjęcia
2014-09-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie porozumienia o partnerstwie oraz udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Otyń Gminie Nowa Sól – Miasto w celu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej – ulicy Królowej Jadwigi w Nowej Soli”.
Nr aktu prawnego
XLII.42.2014
Status
Obowiązujący
Lp: 955
Data podjęcia
2014-09-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie porozumienia o partnerstwie oraz udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Nowa Sól – Miasto, Gminie Otyń w celu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Modrzyca” w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój.
Nr aktu prawnego
XLII.41.2014
Status
Obowiązujący
Lp: 956
Data podjęcia
2014-08-14
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Otyń
Nr aktu prawnego
XLI.40.2014
Status
Obowiązujący
Lp: 957
Data podjęcia
2014-08-14
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zawarcia przez Gminę Otyń z Gminą Nowa Sól – Miasto i Gminą Nowa Sól porozumienia międzygminnego dotyczącego wykonania zadań publicznych z zakresu publicznego transportu zbiorowego
Nr aktu prawnego
XLI.39.2014
Status
Obowiązujący
Lp: 958
Data podjęcia
2014-06-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: powołania Społecznej Rady Programowej Gminnego Centrum Kultury w Otyniu.
Nr aktu prawnego
XL.38.2014
Status
Obowiązujący
Lp: 959
Data podjęcia
2014-06-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie nadania nazwy ulicy
Nr aktu prawnego
XL.37.2014
Status
Obowiązujący
Lp: 960
Data podjęcia
2014-06-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej, odcinka drogi stanowiącej uprzednio przebieg drogi krajowej nr 3 w granicach administracyjnych Gminy Otyń
Nr aktu prawnego
XL.36.2014
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji