ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 961
Data podjęcia
2014-06-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości od osoby fizycznej
Nr aktu prawnego
XL.35.2014
Status
Obowiązujący
Lp: 962
Data podjęcia
2014-06-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: utrzymania statusu beneficjenta (odbiorcy) w Stowarzyszeniu Kraina Lasów i Jezior Lokalna Grupa Działania w perspektywie budżetowej UE na lata 2014-2020
Nr aktu prawnego
XL.34.2014
Status
Obowiązujący
Lp: 963
Data podjęcia
2014-06-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie do Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego
Nr aktu prawnego
XL.33.2014
Status
Obowiązujący
Lp: 964
Data podjęcia
2014-06-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Otyń.
Nr aktu prawnego
XL.31.2014
Status
Obowiązujący
Lp: 965
Data podjęcia
2014-06-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Otyń za 2013 rok.
Nr aktu prawnego
XL.26.2014
Status
Obowiązujący
Lp: 966
Data podjęcia
2014-05-21
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nowosolskiego na organizację XXIII Powiatowych Zawodów w Sportach Pożarniczych Drużyn OSP
Nr aktu prawnego
XXXVIII.25.2014
Status
Obowiązujący
Lp: 967
Data podjęcia
2014-05-21
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Nr VI/43/2011 Rady Gminy w Otyniu z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru należności pieniężnych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
Nr aktu prawnego
XXXVIII.24.2014
Status
Obowiązujący
Lp: 968
Data podjęcia
2014-03-31
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmian uchwały w sprawie podziału gminy Otyń na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
Nr aktu prawnego
XXXVII.23.2014
Status
Obowiązujący
Lp: 969
Data podjęcia
2014-03-31
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmian uchwały w sprawie podziału gminy Otyń na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
Nr aktu prawnego
XXXVII.22.2014
Status
Obowiązujący
Lp: 970
Data podjęcia
2014-03-31
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Otyń na rok 2014
Nr aktu prawnego
XXXVII.21.2014
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji