ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 961
Data podjęcia
2013-10-11
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: współdziałania jednostek samorządu terytorialnego w realizacji wspólnego zadania pn. "Budowa małej przystani rzecznej na rzece Odrze w miejscowości Bobrowniki, Gmina Otyń"
Nr aktu prawnego
XXXII.67.2013
Status
Obowiązujący
Lp: 962
Data podjęcia
2013-10-11
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nowosolskiego na obsługę stanowiska Powiatowego Konserwatora Zabytków
Nr aktu prawnego
XXXII.66.2013
Status
Obowiązujący
Lp: 963
Data podjęcia
2013-08-09
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: zawarcia przez Gminę Otyń wspólnie z Gminami: Nowa Sól, Czerwieńsk, Siedlisko, Sulechów, Zielona Góra, Krosno Odrzańskie, Cybinka, Górzyca, Kostrzyn nad Odrą Umowy Partnerskiej z Województwem Lubuskim
Nr aktu prawnego
XXXI.59.2013
Status
Obowiązujący
Lp: 964
Data podjęcia
2013-08-09
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie :wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości na okres do 5 lat
Nr aktu prawnego
XXXI.58.2013
Status
Obowiązujący
Lp: 965
Data podjęcia
2013-08-09
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie :wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości na okres do 5 lat
Nr aktu prawnego
XXXI.57.2013
Status
Obowiązujący
Lp: 966
Data podjęcia
2013-08-09
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Nr aktu prawnego
XXXI.56.2013
Status
Obowiązujący
Lp: 967
Data podjęcia
2013-08-09
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: nadania Statutu samorządowej instytucji kultury – Gminnemu Centrum Kultury w Otyniu
Nr aktu prawnego
XXXI.55.2013
Status
Obowiązujący
Lp: 968
Data podjęcia
2013-08-09
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: aktu utworzenia samorządowej instytucji kultury – Gminnego Centrum Kultury w Otyniu
Nr aktu prawnego
XXXI.54.2013
Status
Obowiązujący
Lp: 969
Data podjęcia
2013-08-09
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: likwidacji jednostki budżetowej pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Otyniu
Nr aktu prawnego
XXXI.53.2013
Status
Obowiązujący
Lp: 970
Data podjęcia
2013-08-09
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: uchylenia uchwały Nr XXII.77.2012 Rady Gminy w Otyniu z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie: zamiaru połączenia Gminnego Ośrodka Kultury w Otyniu i Gminnej Biblioteki Publicznej w Otyniu
Nr aktu prawnego
XXXI.52.2013
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji