ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 971
Data podjęcia
2014-03-31
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Otyń na okres do 5 lat.
Nr aktu prawnego
XXXVII.20.2014
Status
Obowiązujący
Lp: 972
Data podjęcia
2014-03-31
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Modrzyca (część)
Nr aktu prawnego
XXXVII.18.2014
Status
Obowiązujący
Lp: 973
Data podjęcia
2014-03-31
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego dotyczącej wyznaczenia aglomeracji Nowa Sól.
Nr aktu prawnego
XXXVII.17.2014
Status
Obowiązujący
Lp: 974
Data podjęcia
2014-03-31
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o kontrolę konstytucyjności prawa
Nr aktu prawnego
XXXVII.16.2014
Status
Obowiązujący
Lp: 975
Data podjęcia
2014-03-31
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
Nr aktu prawnego
XXXVII.15.2014
Status
Obowiązujący
Lp: 976
Data podjęcia
2014-02-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zawarcia umowy partnerskiej przez Gminę Otyń wspólnie z gminami: Czerwieńsk, Siedlisko, Nowa Sól, Sulechów, Zielona Góra, Krosno Odrzańskie, Cybinka, Górzyca, Kostrzyn nad Odrą z Gminą Nowa Sól – Miasto.
Nr aktu prawnego
XXXVI.9.2014
Status
Obowiązujący
Lp: 977
Data podjęcia
2014-01-31
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Otyń
Nr aktu prawnego
XXXV.8.2014
Status
Obowiązujący
Lp: 978
Data podjęcia
2014-01-31
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: przyjęcia stanowiska Rady Gminy w Otyniu w sprawie Dokumentu Implementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 roku
Nr aktu prawnego
XXXV.7.2014
Status
Obowiązujący
Lp: 979
Data podjęcia
2014-01-31
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy Otyń
Nr aktu prawnego
XXXV.6.2014
Status
Obowiązujący
Lp: 980
Data podjęcia
2014-01-31
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 - 2020.
Nr aktu prawnego
XXXV.5.2014
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji