ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 981
Data podjęcia
2014-01-31
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
Nr aktu prawnego
XXXV.4.2014
Status
Obowiązujący
Lp: 982
Data podjęcia
2014-01-31
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania ”na lata 2014 - 2020.
Nr aktu prawnego
XXXV.3.2014
Status
Obowiązujący
Lp: 983
Data podjęcia
2014-01-31
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: zawarcia przez Gminę Otyń wspólnie z gminami: Gminą Nowa Sól - Miasto, Kożuchów, Nowe Miasteczko, Bytom Odrzański, Nowa Sól, Siedlisko, Kolsko Porozumienia zwanego Umową Partnerską w sprawie powierzenia przez Gminę Otyń, Kożuchów, Nowe Miasteczko, Bytom Odrzański, Nowa Sól, Siedlisko, Kolsko Gminie Nowa Sól – Miasto zadań publicznych.
Nr aktu prawnego
XXXV.2.2014
Status
Obowiązujący
Lp: 984
Data podjęcia
2014-01-31
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany uchwały Nr XXV.19.2013 Rady Gminy w Otyniu z dnia 8 marca 2013 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Konradowo i wsi Otyń (część)
Nr aktu prawnego
XXXV.1.2014
Status
Obowiązujący
Lp: 985
Data podjęcia
2013-12-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Otyń na okres do 5 lat.
Nr aktu prawnego
XXXIV.100.2013
Status
Obowiązujący
Lp: 986
Data podjęcia
2013-12-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Otyń na okres do 3 lat.
Nr aktu prawnego
XXXIV.99.2013
Status
Obowiązujący
Lp: 987
Data podjęcia
2013-12-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XI.86.2011 Rady Gminy w Otyniu z dnia 28 października 2011 r . w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Otyń
Nr aktu prawnego
XXXIV.98.2013
Status
Obowiązujący
Lp: 988
Data podjęcia
2013-12-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Otyń na lata 2014-2016
Nr aktu prawnego
XXXIV.97.2013
Status
Obowiązujący
Lp: 989
Data podjęcia
2013-12-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok
Nr aktu prawnego
XXXIV.96.2013
Status
Obowiązujący
Lp: 990
Data podjęcia
2013-12-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nowosolskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem dla Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Nowej Soli na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadania w zakresie przeprowadzenia zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z terenu Gminy Otyń w 2014 roku
Nr aktu prawnego
XXXIV.95.2013
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji