Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Otyń
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Zarządzenia Burmistrza

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 41
Data podjęcia
2022-10-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale Nr XVI.5.2020 Rady Miejskiej Otyń z dnia 11 lutego 2020r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Otyń
Nr aktu prawnego
LI.71.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 42
Data podjęcia
2022-10-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w spawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości na okres 10 lat.
Nr aktu prawnego
LI.70.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 43
Data podjęcia
2022-10-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego na okres 3 lat.
Nr aktu prawnego
LI.69.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 44
Data podjęcia
2022-10-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Konradowo i części miejscowości Otyń
Nr aktu prawnego
LI.68.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 45
Data podjęcia
2022-10-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Otyń na lata 2022 - 2027
Nr aktu prawnego
LI.67.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 46
Data podjęcia
2022-10-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Otyń na rok 2022
Nr aktu prawnego
LI.66.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 47
Data podjęcia
2022-10-10
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie:Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Otyń w 2022 r
Nr aktu prawnego
L.65.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 48
Data podjęcia
2022-10-10
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Otyń na lata 2022 - 2027
Nr aktu prawnego
L.64.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 49
Data podjęcia
2022-09-15
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Otyń na lata 2022 - 2027
Nr aktu prawnego
XLIX.63.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 50
Data podjęcia
2022-09-15
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Otyń na rok 2022
Nr aktu prawnego
XLIX.62.2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji