ˆ

Zarządzenia Burmistrza

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 71
Data podjęcia
2020-06-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim skargi Prokuratora Rejonowego w Nowej Soli na uchwałę Nr XXX.68.2016 Rady Gminy Otyń z dnia 30 listopada 2016 r., w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Otyń.
Nr aktu prawnego
XXIII.33.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 72
Data podjęcia
2020-06-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Otyń na lata 2020 - 2023
Nr aktu prawnego
XXIII.32.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 73
Data podjęcia
2020-06-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nowosolskiego na zakup tomografu dla Wielospecjalistycznego Szpitala SP ZOZ w Nowej Soli
Nr aktu prawnego
XXIII.31.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 74
Data podjęcia
2020-06-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Otyń na rok 2020
Nr aktu prawnego
XXIII.30.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 75
Data podjęcia
2020-06-10
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Otynia absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Otyń za 2019 rok
Nr aktu prawnego
XXII.29.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 76
Data podjęcia
2020-06-10
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Otyń za 2019 rok
Nr aktu prawnego
XXII.28.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 77
Data podjęcia
2020-06-10
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Otynia wotum zaufania
Nr aktu prawnego
XXII.27.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 78
Data podjęcia
2020-05-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Nowosolskiego subObszaru Funkcjonalnego
Nr aktu prawnego
XXI.26.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 79
Data podjęcia
2020-05-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały nr X.29.2019 Rady Miejskiej Otyń z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Otyń.
Nr aktu prawnego
XXI.25.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 80
Data podjęcia
2020-05-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ługi
Nr aktu prawnego
XXI.24.2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji