ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 91
Data podjęcia
2020-12-17
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok
Nr aktu prawnego
XXVII.64.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 92
Data podjęcia
2020-12-17
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Otyń na lata 2021-2024
Nr aktu prawnego
XXVII.63.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 93
Data podjęcia
2020-12-17
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2026
Nr aktu prawnego
XXVII.62.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 94
Data podjęcia
2020-12-17
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Ługi
Nr aktu prawnego
XXVII.61.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 95
Data podjęcia
2020-12-17
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości na okres 5 lat
Nr aktu prawnego
XXVII.60.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 96
Data podjęcia
2020-12-17
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej w Otyniu za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym.
Nr aktu prawnego
XXVII.59.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 97
Data podjęcia
2020-12-17
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Otyń na lata 2021-2026.
Nr aktu prawnego
XXVII.58.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 98
Data podjęcia
2020-12-17
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2021 GMINY OTYŃ
Nr aktu prawnego
XXVII.57.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 99
Data podjęcia
2020-12-17
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: wydatków zamieszczonych w budżecie Gminy Otyń na 2020 rok, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
Nr aktu prawnego
XXVII.56.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 100
Data podjęcia
2020-12-17
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Otyń na lata 2020 - 2023
Nr aktu prawnego
XXVII.55.2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji