ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1001
Data podjęcia
2013-11-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany Uchwały Nr II/8/10 Rady Gminy w Otyniu z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie: powołania stałej Komisji Porządku Publicznego i Handlu
Nr aktu prawnego
XXXIII.79.2013
Status
Obowiązujący
Lp: 1002
Data podjęcia
2013-11-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany Uchwały Nr II/4/10 Rady Gminy w Otyniu z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie: powołania Komisji Rewizyjnej
Nr aktu prawnego
XXXIII.78.2013
Status
Obowiązujący
Lp: 1003
Data podjęcia
2013-11-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: stwierdzenia wyboru Pani Justyny Sawickiej na Wiceprzewodniczącą Rady Gminy w Otyniu
Nr aktu prawnego
XXXIII.77.2013
Status
Obowiązujący
Lp: 1004
Data podjęcia
2013-11-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: stwierdzenia wyboru Pana Jerzego Dembskiego na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Otyniu
Nr aktu prawnego
XXXIII.76.2013
Status
Obowiązujący
Lp: 1005
Data podjęcia
2013-10-11
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany Uchwały Nr II/9/10 Rady Gminy w Otyniu z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie: powołania stałej Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych
Nr aktu prawnego
XXXII.75.2013
Status
Obowiązujący
Lp: 1006
Data podjęcia
2013-10-11
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany Uchwały Nr II/6/10 Rady Gminy w Otyniu z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie: powołania stałej Komisji Planu, Budżetu i Finansów
Nr aktu prawnego
XXXII.74.2013
Status
Obowiązujący
Lp: 1007
Data podjęcia
2013-10-11
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: programu współpracy na rok 2014 Gminy Otyń z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
Nr aktu prawnego
XXXII.73.2013
Status
Obowiązujący
Lp: 1008
Data podjęcia
2013-10-11
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Otyń na okres do 5 lat
Nr aktu prawnego
XXXII.72.2013
Status
Obowiązujący
Lp: 1009
Data podjęcia
2013-10-11
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy na terenie Gminy Otyń.
Nr aktu prawnego
XXXII.70.2013
Status
Obowiązujący
Lp: 1010
Data podjęcia
2013-10-11
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Otyń oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
Nr aktu prawnego
XXXII.69.2013
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji