ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1041
Data podjęcia
2013-03-29
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż mienia komunalnego Gminy Otyń w dniu 05 kwietnia 2013 roku
Nr aktu prawnego
0050.15.2013
Status
Obowiązujący
Lp: 1042
Data podjęcia
2013-08-28
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Otyń za rok 2012 oraz informacji o stanie mienia
Nr aktu prawnego
0050.14.2013
Status
Obowiązujący
Lp: 1043
Data podjęcia
2013-03-12
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Otyń na rok 2013
Nr aktu prawnego
0050.13.2013
Status
Obowiązujący
Lp: 1044
Data podjęcia
2013-03-12
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Otyniu
Nr aktu prawnego
0050.12.2013
Status
Obowiązujący
Lp: 1045
Data podjęcia
2013-02-28
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Otyń w drodze przetargu nieograniczonego
Nr aktu prawnego
0050.11.2013
Status
Obowiązujący
Lp: 1046
Data podjęcia
2013-02-28
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Otyń w drodze przetargu nieograniczonego
Nr aktu prawnego
0050.10.2013
Status
Obowiązujący
Lp: 1047
Data podjęcia
2013-02-28
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Otyń w drodze przetargu nieograniczonego
Nr aktu prawnego
0050.9.2013
Status
Obowiązujący
Lp: 1048
Data podjęcia
2013-02-28
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Otyń w drodze przetargu nieograniczonego
Nr aktu prawnego
0050.8.2013
Status
Obowiązujący
Lp: 1049
Data podjęcia
2013-02-20
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Otyń na rok 2013
Nr aktu prawnego
0050.7.2013
Status
Obowiązujący
Lp: 1050
Data podjęcia
2013-02-20
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta
Tytuł aktu
w sprawie odpłatnego przeniesienia własności gruntu stanowiącego mienie komunalne Gminy Otyń w trybie art. 231 par. 2 Kodeksu Cywilnego
Nr aktu prawnego
0050.6.2013
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji