ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 21
Data podjęcia
2022-09-15
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Otyń na rok 2022
Nr aktu prawnego
XLIX.62.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 22
Data podjęcia
2022-08-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zmian w uchwale Nr X.37.2019 Rady Miejskiej Otyń z dnia 27 czerwca 2019r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach oraz obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla nauczyciela pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego
Nr aktu prawnego
XLVIII.61.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 23
Data podjęcia
2022-08-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Modrzyca
Nr aktu prawnego
XLVIII.60.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 24
Data podjęcia
2022-08-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Bobrowniki na lata 2022-2029
Nr aktu prawnego
XLVIII.59.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 25
Data podjęcia
2022-08-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Niedoradz na lata 2022-2029
Nr aktu prawnego
XLVIII.58.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 26
Data podjęcia
2022-06-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczej straży pożarnej za udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu.
Nr aktu prawnego
XLVII.57.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 27
Data podjęcia
2022-06-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Otyń w roku szkolnym 2022/2023
Nr aktu prawnego
XLVII.56.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 28
Data podjęcia
2022-06-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Zakęcie.
Nr aktu prawnego
XLVII.55.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 29
Data podjęcia
2022-06-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: wyznaczenia miejsca prowadzenia handlu oraz uchwalenia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników
Nr aktu prawnego
XLVII.54.2022
Status
Obowiązujący
Lp: 30
Data podjęcia
2022-06-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Otyń na lata 2022 - 2027
Nr aktu prawnego
XLVII.53.2022
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji