Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Otyń
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Plan pracy Rady Miejskiej

Szczegóły informacji

Plan pracy Rady Gminy na 2016 rok

Informacja ogłoszona dnia 2016-03-30 11:56:20 przez Administrator Systemu

Akapit nr 1 - brak tytułu

Plan pracy Rady Gminy w Otyniu na 2016 roku
 
I KWARTAŁ
 1. Przyjęcie planu pracy  rady gminy i komisji stałych
 2. Informacja Wójta Gminy na temat polityki i stanu  zatrudnienia w Urzędzie Gminy.
 3. Zatwierdzenie planów i harmonogramów pracy  Rady Gminy i Komisji Rady.
 4. Informacja z realizacji uchwał Rady Gminy za rok 2015.
 5. Przyjęcie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.
 6. Informacja o stanie bezpieczeństwa gminy w 2015 r.
 7. Podjęcie uchwał przedłożonych przez Wójta  Gminy w tym w sprawie wyodrębnienia (nie wyodrębnienia) środków stanowiących fundusz sołecki.
II KWARTAŁ
 1. Informacja o  działalności  Ośrodka Pomocy Społecznej  za rok 2015. 
 2. Informacja o  działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2015.
 3. Informacja o działalności instytucji kultury i przedstawienie zamierzeń na 2016 r. 
 4. Informacja o  realizacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2015 r.
 5. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015  rok i podjęcie uchwały
  w sprawie absolutorium. 
 6. Podjęcie uchwał przedłożonych przez Wójta  Gminy.
III i IV KWARTAŁ
 1. Przyjęcie informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 r. 
 2. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2015/2016.
 3. Przyjęcie informacji dotyczącej oświadczeń majątkowych radnych, pracowników Urzędu Gminy i kierowników jednostek organizacyjnych gminy za 2015 rok.
 4. Uchwalenie stawek podatków i opłat na rok 2017. 
 5. Uchwalenie budżetu gminy na rok 2017.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 r. i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017r
 7. Podjęcie uchwały w sprawie programu współpracy na rok 2017 Gminy Otyń
  z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
 8. Przyjęcie informacji o stanie organizacji oświaty na rok szkolny 2016/2017
 9. Zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę.
 10. Podjęcie uchwał przedłożonych przez Wójta  Gminy.
UWAGA
1.  Rada Gminy ustaliła, że miesiąc lipiec będzie miesiącem urlopowym.
2. Plan pracy Rady Gminy będzie uzupełniany o tematy, wynikające z bieżącej pracy organów gminy.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Otyń
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Izabela Tłuczek-Zając
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-03-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Izabela Tłuczek-Zając
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-03-30 11:53:39
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-03-30 11:56:20
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-03-30 12:01:45
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1458 raz(y)