Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Otyń
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Budżet

Szczegóły informacji

w sprawie: wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Otyń na lata 2022 – 2025 przedstawionej wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2022.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2021-11-25 08:31:52 przez Administrator Systemu

Załączniki