ˆ

Azbest

Szczegóły informacji

Azbest

Informacja ogłoszona dnia 2014-02-04 11:23:05 przez Łukasz Jasiulaniec

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informacje na temat obowiązków posiadaczy wyrobów zawierających azbest a także na temat bezpiecznego postępowania z azbestem i wyrobami zawierającymi azbest oraz wiele innych są dostępne m.in.  na stronach:
 
Ponadto w Urzędzie Gminy są dostępne do pobrania bezpłatne poradniki dla właścicieli i zarządców nieruchomości na temat azbestu przekazane przez Federację Zielonych GAJA z siedzibą w Szczecinie: www.gajanet.pl
 
Najnowsze zmiany w prawie dotyczące problematyki azbestowej:
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest
(Dz. U. Nr 162, poz. 1089)
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w  zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były  lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest
(Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31)
Postanowienia nowego rozporządzenia są istotne dla właścicieli, zarządców lub użytkowników miejsc wykorzystywania azbestu lub wyrobów go zawierających, których obowiązkiem jest dokonywanie corocznej inwentaryzacji poprzez sporządzenie spisu.
Informację na temat ilości azbestu:
  1. osoby fizyczne przedkładają wójtowi gminy
  2. osoby prawne (spółki z o.o., spółki akcyjne, przedsiębiorstwa państwowe, spółdzielnie mieszkaniowe,  samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, jednostki samorządu terytorialnego, wyższe uczelnie, fundacje,  stowarzyszenia rejestrowe, partie polityczne, związki zawodowe, kościoły) – marszałkowi województwa,
  3. ułomne osoby prawne (spółki jawne, partnerskie, komandytowe, komandytowo akcyjne, wspólnoty mieszkaniowe) –  marszałkowi województwa,
  4. osoby fizyczne posiadające REGON – marszałkowi województwa.
Informacja podlega corocznej aktualizacji w terminie do 31 stycznia każdego roku, aż do zaprzestania użytkowania wyrobu i jego usunięcia.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Otyń
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Łukasz Jasiulaniec
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-02-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Łukasz Jasiulaniec
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-02-04 11:22:57
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Łukasz Jasiulaniec
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-02-04 11:23:05
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Łukasz Jasiulaniec
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-03-18 08:46:28
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2342 raz(y)