ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległościDrukuj informacjęSprawa: Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości

Szczegóły informacji

Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości

Wydział: Referat Finansowy

Ogłoszono dnia: 2012-12-06 09:08:13

Termin załatwienia

Bez zbednej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku. Gdy do wydania zaświadczenia wymagane jest uzupełnienie wniosku przez wnioskodawcę, termin ten oblicza się od dnia uzupełnienia wniosku.

Osoba kontaktowa

Alina Pierchurowicz

Miejsce załatwienia

Urząd Gminy w Otyniu
ul. Rynek 1
67-106 Otyń
pok.13

Telefon kontaktowy

68 355 94 09

Adres e-mail

df@otyn.pl

Sposób załatwienia

Po sprawdzeniu stanu kont w poszczególnych podatkach zostaje wydane zaświadczenie o treści żądanej przez wnioskodawcę lub postanowienie o odmowie jego wydania. Dokument może być odebrany przez wnioskodawcę lub przez pełnomocnika.

Miejsce odbioru

Urząd Gminy w Otyniu
ul. Rynek 1
67-106 Otyń
pok.13

Wymagane Dokumenty

Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwiedzającego stan zaległości złożony w sekretariace Urzędu Gminy w Otyniu. Dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty dołączony do wniosku.

Czas realizacji

Bez zbednej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku. Gdy do wydania zaświadczenia wymagane jest uzupełnienie wniosku przez wnioskodawcę, termin ten oblicza się od dnia uzupełnienia wniosku.

Opłaty

Opłata skarbowa w wysokości 21 zł wpłacona na rachunek Urzędu Gminy w Otyniu lub bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy w Otyniu.  Termin wniesienia opłaty: najpóźniej w dniu składania wniosku. Sytuacje, w których opłata skarbowa nie jest pobierana, zostały opisane w art. 2, 3 i 3a ustawy o opłacie skarbowej.

Tryb odwoławczy

Zażalenie na postanowienie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 7 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem organu, który to rozstrzygnięcie wydał. O zachowaniu terminu decyduje data nadania zażalenia.  Wniesienie zażalenia jest wolne od opłat.

Uwagi

We wniosku o wydanie zaświadczenia należy podać PESEL osoby ubiegającej się o wydanie zaświadczenia, przedsiębiorcy  podają  NIP

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 749).
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe ( Dz.U. z 2011 Nr 293 poz. 1726 ).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Otyń
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Alina Pierchurowicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-12-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Alina Pierchurowicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-12-06 08:49:26
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-12-06 09:08:13
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-01-23 08:13:51
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1503 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony