ˆ

Ekran szczegółów informacji - sprawa

Pobierz dane XMLSprawa: Wydanie zaświadczenia o spłacie hipoteki na rzecz Gminy OtyńDrukuj informacjęSprawa: Wydanie zaświadczenia o spłacie hipoteki na rzecz Gminy Otyń

Szczegóły informacji

Wydanie zaświadczenia o spłacie hipoteki na rzecz Gminy Otyń

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Wydział: Referat Finansowy

Ogłoszono dnia: 2012-12-06 09:08:13

Termin załatwienia

Bez zbednej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku. Gdy do wydania zaświadczenia wymagane jest uzupełnienie wniosku przez wnioskodawcę, termin ten oblicza się od dnia uzupełnienia wniosku.

Osoba kontaktowa

Alina Pierchurowicz

Miejsce załatwienia

Urząd Gminy w Otyniu
ul. Rynek 1
67-106 Otyń
pok.13

Telefon kontaktowy

68 355 94 09

Adres e-mail

Błąd!

Sposób załatwienia

Po sprawdzeniu stanu kont w poszczególnych podatkach i opłatach zostaje wydane zaświadczenie o treści żądanej przez wnioskodawcę. Dokument może być odebrany przez wnioskodawcę lub przez pełnomocnika

Miejsce odbioru

Urząd Gminy w Otyniu
ul. Rynek 1
67-106 Otyń
pok.13

Wymagane Dokumenty

Wniosek o wydanie zaświadczenia o spłacie hipoteki na rzecz Gminy Otyń złożony w sekretariace Urzędu Gminy w Otyniu. Dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty dołączony do wniosku.

Czas realizacji

Bez zbednej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku. Gdy do wydania zaświadczenia wymagane jest uzupełnienie wniosku przez wnioskodawcę, termin ten oblicza się od dnia uzupełnienia wniosku.

Opłaty

Opłata skarbowa w wysokości 17 zł wpłacona na rachunek Urzędu Gminy w Otyniu lub bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy w Otyniu.  Termin wniesienia opłaty: najpóźniej w dniu składania wniosku.

Tryb odwoławczy

Brak

Uwagi

We wniosku o wydanie zaświadczenia należy podać aktualny nr księgi wieczystej

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (t.j. Dz.U. z 2001 r., Nr 124, poz 1361 z późn.zm.
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.)
« powrót do poprzedniej strony