ˆ

Wyniki

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania dokumentów Stanowisko Nazwa wydziału ogłaszającego
Lp: 1
Data ogłoszenia
2021-12-23
Termin składania dokumentów
2022-01-04 15:00:00
Stanowisko
Inspektor do spraw budownictwa i inwestycji
Nazwa wydziału ogłaszającego
Urząd Miejski w Otyniu
Lp: 2
Data ogłoszenia
2021-12-09
Termin składania dokumentów
2021-12-20 16:00:00
Stanowisko
Inspektor ds Gospodarki Nieruchomościami w Urzędzie Miejskim w Otyniu
Nazwa wydziału ogłaszającego
Urząd Miejski w Otyniu
Lp: 3
Data ogłoszenia
2021-07-09
Termin składania dokumentów
2021-07-23 14:00:00
Stanowisko
Inspektor do Spraw Gospodarki Mieniem Komunalnym w Referacie Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami
Nazwa wydziału ogłaszającego
Urząd Miejski w Otyniu
Lp: 4
Data ogłoszenia
2021-07-06
Termin składania dokumentów
2021-07-19 16:00:00
Stanowisko
Inspektor do spraw uzdatniania wody i remontów budynków
Nazwa wydziału ogłaszającego
Urząd Miejski w Otyniu
Lp: 5
Data ogłoszenia
2021-04-12
Termin składania dokumentów
2021-04-23 14:00:00
Stanowisko
Inspektor do spraw ochrony środowiska w Referacie Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Otyniu
Nazwa wydziału ogłaszającego
Urząd Miejski w Otyniu
Lp: 6
Data ogłoszenia
2021-01-08
Termin składania dokumentów
2021-01-18 16:00:00
Stanowisko
Inspektor ds Budownictwa i Inwestycji w Urzędzie Miejskim w Otyniu
Nazwa wydziału ogłaszającego
Urząd Miejski w Otyniu
Lp: 7
Data ogłoszenia
2020-09-29
Termin składania dokumentów
2020-10-09 14:00:00
Stanowisko
Inspektor do Spraw Gospodarki Mieniem Komunalnym w Referacie Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami
Nazwa wydziału ogłaszającego
Urząd Miejski w Otyniu
Lp: 8
Data ogłoszenia
2020-04-20
Termin składania dokumentów
2020-04-30 15:00:00
Stanowisko
Inspektor do spraw zamówień publicznych
Nazwa wydziału ogłaszającego
Urząd Miejski w Otyniu
Lp: 9
Data ogłoszenia
2020-02-25
Termin składania dokumentów
2020-03-09 16:00:00
Stanowisko
Inspektor do Spraw Oświaty w Referacie Administracyjnym
Nazwa wydziału ogłaszającego
Urząd Miejski w Otyniu
Lp: 10
Data ogłoszenia
2020-01-03
Termin składania dokumentów
2020-01-17 14:00:00
Stanowisko
Inspektor ds Pozyskania Środków Unijnych i Promocji Gminy
Nazwa wydziału ogłaszającego
Urząd Miejski w Otyniu

Nawigacja między stronami listy informacji