ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Otyń
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 7/2019Drukuj informację Ogłoszenie numer: 7/2019

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Inspektor ds Pozyskania Środków Unijnych i Promocji Gminy

Miejsce pracy: Urząd Miejski w Otyniu

Wymiar etatu: 1/1

Ilość etatów: 1

Wydział: Urząd Miejski w Otyniu

Data udostępnienia: 2019-10-17

Ogłoszono dnia: 2019-10-17 przez

Termin składania dokumentów: 2019-10-28 16:00:00

Nr ogłoszenia: 7/2019

Zlecający: Burmistrz Otynia

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie;
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. wykształcenie średnie lub wyższe;
 5. minimum 3-letni staż pracy w samorządzie;
b. Wymagania dodatkowe:
 1. doświadczenie zawodowe w samodzielnym i skutecznym przygotowywaniu i rozliczaniu projektów i programów realizowanych realizowanych z funduszy Unii Europejskiej, projektów i programów krajowych ;
 2. znajomość podstawowych regulacji prawnych z zakresu ustawy o samorządzie gminnym, ochronie danych osobowych, udzielania informacji publicznej, kodeksu postępowania administracyjnego;
 3. biegła znajomość obsługi komputera programów WORD, EXCEL i urządzeń biurowych;
 4. predyspozycje osobowościowe: odpowiedzialność, kreatywność, terminowość;
 5. umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych;
 6. umiejętność stosowania i interpretacji przepisów prawnych;
 7. umiejętność redagowania tekstów,
 8. samodzielność i dyspozycyjność;
 9. prawo jazdy kategorii B.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. podejmowanie działań zmierzających do pozyskiwania przez Gminę środków z funduszy Unii Europejskiej,
 2. prowadzenie ewidencji projektów realizowanych w ramach środków pomocowych z Unii Europejskiej ,
 3. monitorowanie form pozyskiwania środków pomocowych,
 4. rozliczanie i raportowanie projektów współfinansowanych z funduszy zewnętrznych,
 5. inicjowanie imprez promocyjnych Gminy oraz współdziałanie z innymi podmiotami w ich organizacji,
 6. planowanie i realizacja przedsięwzięć związanych z promocją Gminy,
 7. planowanie i realizacja budżetu promocyjnego Gminy,
 8. inicjowanie i koordynacja działań w zakresie publikacji i wydawnictw promocyjnych, w tym wydanie Biuletynu Informacyjnego Gminy Otyń,
 9. współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie promocji Gminy,
 10. współdziałanie z dyrektorem Gminnego Centrum Kultury w Otyniu,
 11. prowadzenie oficjalnej współpracy i korespondencji zagranicznej Gminy,
 12. aktualizacja strony internetowej Gminy,
 13. organizacja materiałów promocyjnych Gminy.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. miejsce stanowiska pracy znajduje się w budynku 2-kondygnacyjnym bez windy,
 2. praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
 3. wymiar czasu pracy: 8 godzin dziennie,
 4. data zatrudnienia: 04 listopada 2019r.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

> 6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny podpisany własnoręcznie;
 2. życiorys zawodowy (CV) podpisany własnoręcznie;
 3. kserokopie świadectw pracy;
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
 5. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia i umiejętności;
 6. oryginał kwestionariusza osobowego podpisany własnoręcznie ;
 7. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych podpisane własnoręcznie;
 8. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe podpisane własnoręcznie;
 9. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu o naborze podpisane własnoręcznie.
 
Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia z 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (t.j.Dz. U. z 2019., poz. 1781).

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2019-10-28 16:00:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie osobiście lub przesłać na adres:
 
Urząd Miejski
ul. Rynek 1
67-106 Otyń
 
z dopiskiem:
„Nabór na stanowisko Inspektora do Spraw Pozyskiwania Środków Unijnych i Promocji Gminy w Urzędzie Miejskim w Otyniu”

VII. Informacje dodatkowe:

 1. osoby, które spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze oraz zakwalifikują się do dalszego etapu naboru będą powiadomione telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej ,
 2. kandydat przystępujący do rozmowy kwalifikacyjnej przedkłada do wglądu dokument tożsamości,
 3. dokumenty, które wpłyną do Urzędu Miejskiego po określonym terminie nie będą rozpatrywane,
 4. kandydatom przysługuje prawo uzyskiwania informacji o rozstrzygnięciach, na poszczególnych etapach naboru, w trybie dostępu do informacji publicznej,
 5. informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP: bip.wrota.lubuskie.pl/ugotyn , a także na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Otyniu,
 6. Urząd Miejski w Otyniu zastrzega sobie możliwość nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny,
 7. z osobami, które nie zostaną zakwalifikowane do postępowania konkursowego nie będzie prowadzona korespondencja,
 8. kandydat wybrany w drodze konkursu zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności,
 9. dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 68 3559400.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Otyń
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-10-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Halina Malczewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-10-17 19:16:11
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-10-17 19:31:10
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-10-31 16:15:29
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
377 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony