ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 11
Data ogłoszenia
2015-10-16
Termin składania ofert / wniosków
2015-10-27 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania inwestycyjnego „Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2015/2016 na terenie Gminy Otyń” (usługi)
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 3 MiB)
 • Załączniki nr 1-6 do SIWZ (ZIP, 121.5 KiB)
 • Unieważnienie (PDF, 496.7 KiB)
Lp 12
Data ogłoszenia
2015-07-08
Termin składania ofert / wniosków
2015-07-23 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania inwestycyjnego „Wykonanie odcinków sieci przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków komunalnych” (roboty budowlane)
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 5.1 MiB)
 • Załączniki do SIWZ nr 1 - 6 - edytowalne (DOCX, 28.8 KiB)
 • Załączniki nr 7 - Projekt umowy (DOCX, 36.6 KiB)
 • Zał. nr 8 - Przedmiary robót + kosztorysy ślepe (PDF, 167.1 KiB)
 • Zał. nr 9 - Część graficzna (ZIP, 11 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 140 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu (PDF, 150.3 KiB)
Lp 13
Data ogłoszenia
2014-11-03
Termin składania ofert / wniosków
2014-11-12 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania inwestycyjnego „Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2014/2015 na terenie Gminy Otyń” (usługi)
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • SIWZ + projekt umowy (PDF, 2.8 MiB)
 • Załaczniki do SIWZ nr 1-8 - edytowalne (DOCX, 31.3 KiB)
 • Zarządzenie Wójta (PDF, 1.9 MiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 403 KiB)
Lp 14
Data ogłoszenia
2013-05-17
Termin składania ofert / wniosków
2013-06-03 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania inwestycyjnego „Wymiana instalacji wodociągowej budynku Zespołu Szkół w Otyniu” (roboty budowlane)
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 10.3 MiB)
 • Załączniki nr 1-8 edytowalne (DOCX, 28.4 KiB)
 • Projekt umowy (zał. nr 9 SIWZ) (PDF, 4.6 MiB)
 • Przedmiary robót + kosztorysy ślepe (zał nr 10 SIWZ) (PDF, 469 KiB)
 • Część graficzna (zał. nr 11 SIWZ) (ZIP, 12.1 MiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 358.9 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji