ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Otyń
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2020-06-25
Termin składania ofert / wniosków
2020-07-13 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Otyń, gmina Otyń
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 407.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 321 KiB)
 • Wzór umowy - zał nr 9 (PDF, 353.2 KiB)
 • Zał nr 11 - Kosztorys Ofertowy (XLSX, 15 KiB)
 • Zał nr 11 - Kosztorys Ofertowy (XLSX, 12.2 KiB)
 • Zał nr 1-8 do SIWZ (DOCX, 63.1 KiB)
 • Załącznik nr 10 do SIWZ (ZIP, 137.3 MiB)
 • Wyjaśnienia nr 1 treści SIWZ (PDF, 205.3 KiB)
 • Wyjaśnienia nr 2 treści SIWZ (PDF, 427.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 354.5 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 334.5 KiB)
 • BZP ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 110.9 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2020-03-20
Termin składania ofert / wniosków
2020-04-07 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie zadania w systemie zaprojektuj i wybuduj dla inwestycji pn.: Rozbudowa dróg gminnych – ul. Żeromskiego (nr 004014F), ul. Rejtana (nr 004015F) oraz budowa ul. Słonecznej w obrębie skrzyżowania wraz z budową odwodnienia i oświetlenia drogowego w miejscowości Otyń”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 592.9 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 424.2 KiB)
 • Załączniki nr 1-5, 8-10 do SIWZ (DOCX, 36.9 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ - Istotne warunki umowy (PDF, 541.8 KiB)
 • Załącznik nr 7 - PFU (7Z, 25.1 MiB)
 • Załącznik nr 7 - Opinia geotechniczna - uzgodnienia i warunki (ZIP, 496.2 MiB)
 • Załączniki - uzgodnienia do PFU (PDF, 11 MiB)
 • Załączniki nr 1-5, 8-10 do SIWZ - po zmianach (DOCX, 38.3 KiB)
 • Zal nr 7 uzgodnienia i warunki uzupelnienie (ZIP, 412.1 MiB)
 • WWIORB (PDF, 2.8 MiB)
 • Wyjaśnienie treści SIWZ (PDF, 4 MiB)
 • PFU Opis - po zmianach (PDF, 1.7 MiB)
 • Informacja o sposobie składania i otwarcia ofert (PDF, 214.3 KiB)
 • Załącznik nr 9 - wersja ostateczna (DOCX, 22.7 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ - poprawiony wzgl. odp. nr 51 (DOCX, 27.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 251.7 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 334.5 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 297.8 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2020-02-21
Termin składania ofert / wniosków
2020-03-02 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przygotowanie i dostawa posiłków do Publicznego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Otyniu oraz jednostek organizacyjnych Gminy Otyń
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 431.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 5.8 MiB)
 • Zał. nr 1 Formularz Oferty (DOCX, 20.3 KiB)
 • Zał. nr 2 Kalkulacja Ofertowa (DOCX, 18.9 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenia (DOCX, 16.3 KiB)
 • Zał. nr 4 wykaz usług (DOCX, 13.7 KiB)
 • Zał. nr 5 - Wykaz narzędzi (DOCX, 17.1 KiB)
 • Zał. nr 6 zob. innego podmiotu (DOCX, 14.3 KiB)
 • Zał. nr 7 gr. kapitałowa (DOCX, 11.7 KiB)
 • Zał. nr 8 - umowa (PDF, 1.1 MiB)
 • Zał. nr 9 - umowa najmu (PDF, 856 KiB)
 • Wyjaśnienie treści SIWZ (PDF, 673.8 KiB)
 • Zał. nr 1 Formularz Oferty - po zmianie (DOCX, 17.6 KiB)
 • zal.2_kalkulacja_ofertowa - po zmianach (DOCX, 16.1 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 273.2 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 233.1 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2020-02-10
Termin składania ofert / wniosków
2020-02-19 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przygotowanie i dostawa posiłków do Publicznego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Otyniu oraz jednostek organizacyjnych Gminy Otyń
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu usługa społeczna (PDF, 6.1 MiB)
 • zal.1_Formularz oferty (DOCX, 21 KiB)
 • zał.2_kalkulacja_ofertowa (DOCX, 17.9 KiB)
 • zał.3_Oswiadczenia (DOCX, 16.3 KiB)
 • zał.4_wykaz_uslug (DOCX, 13.7 KiB)
 • zał.5_Wykaz_narzędzi (DOCX, 17.1 KiB)
 • zal.6_zobowiązanie_innego_podmiotu (DOCX, 14.3 KiB)
 • zal.7_gr.kapitałowa (DOCX, 11.7 KiB)
 • załącznik nr 8 umowa (PDF, 1.1 MiB)
 • załacznik nr 9 umowa najmu (PDF, 867.4 KiB)
 • zał.2_kalkulacja_ofertowa POPRAWIONA WERSJA (DOCX, 18 KiB)
 • Wyjaśnienia do SIWZ (PDF, 1.3 MiB)
 • Wyjaśnienia 2 do SIWZ (PDF, 198.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 190.5 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 223.4 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2019-11-27
Termin składania ofert / wniosków
2020-02-04 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa dróg gminnych ulic: Liliowa – Krótka, Różana, Magnolii we wsi Modrzyca wraz z budową odwodnienia i oświetlenia drogowego. Przebudowa ulicy Tulipanowej we wsi Modrzyca.
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 428.2 KiB)
 • SIWZ (PDF, 600.8 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Istotne warunki umowy (PDF, 416.6 KiB)
 • Załącznik nr 7 - PFU (ZIP, 25 MiB)
 • Informacja o zmianie terminu składania ofert (PDF, 109.7 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie (PDF, 206.9 KiB)
 • wyjaśnienia SIWZ (PDF, 1.3 MiB)
 • OGŁOSZENIE O ZMIANIE 2 (PDF, 196.4 KiB)
 • Informacja o zmianie terminu 2 (PDF, 126.1 KiB)
 • OGŁOSZENIE O ZMIANIE - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT (PDF, 199.5 KiB)
 • Załączniki nr 1 - 5, 8-10 do SIWZ (DOCX, 36.7 KiB)
 • OGLOSZENIE O ZMIANIE 4 (PDF, 196.4 KiB)
 • Wyjaśnienia SIWZ i zmiana terminu składania ofert (PDF, 190.5 KiB)
 • Uzgodnienia dysponentów sieci (ZIP, 46.3 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 217.6 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 226.3 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2019-11-08
Termin składania ofert / wniosków
2019-11-25 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi-ulicy Wiśniowej w km 0+700,00 - 1+000,00 w Bobrownikach, Gmina Otyń” – ETAP II
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 411.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 429.6 KiB)
 • Załącznik 1-8 do SIWZ (DOCX, 57 KiB)
 • Załącznik 9 (PDF, 431.1 KiB)
 • Załącznik 10 do SIWZ (RAR, 1.7 MiB)
 • Załącznik 11 do SIWZ (XLSX, 16.3 KiB)
 • SST Bobrowniki Wiśniowa (PDF, 1.1 MiB)
 • Informacja o otwarciu ofert (PDF, 242.9 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 217.4 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 292.7 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2019-08-13
Termin składania ofert / wniosków
2019-08-30 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej nr 004037 w Zakęciu od km 0+000,00 do km 0+851,03 wraz z budową odwodnienia i oświetlenia drogowego
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 414.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 5.9 MiB)
 • Załącznik 1-8 (DOCX, 58.7 KiB)
 • Załącznik nr 9 (PDF, 419 KiB)
 • Załącznik nr 10 (ZIP, 111.9 MiB)
 • Załącznik nr 11 (ZIP, 46.6 KiB)
 • Ogłoszenie (PDF, 710.1 KiB)
 • Informacja o wyborze (PDF, 358 KiB)
 • Ogłoszenie (PDF, 260.3 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2019-06-27
Termin składania ofert / wniosków
2019-07-16 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa obiektów małej architektury – urządzeń siłowni plenerowej, strefy relaksu i placu zabaw w miejscowości Otyń, Czasław, Konradowo, Zakęcie, Niedoradz
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • OGŁOSZENIE (PDF, 426.1 KiB)
 • Rozdział I SIWZ (PDF, 7.7 MiB)
 • Rozdział II SIWZ (PDF, 546.9 KiB)
 • Załącznik nr 1-9 (DOCX, 53.8 KiB)
 • Załącznik 6 Otyń (ZIP, 2 MiB)
 • Załącznik 6 Zakęcie (ZIP, 2.3 MiB)
 • Załącznik nr 6 Konradowo (ZIP, 2.4 MiB)
 • Załącznik 6 Czasław (ZIP, 2.4 MiB)
 • Załącznik 6 Niedoradz (ZIP, 399.2 KiB)
 • Załącznik 6 STWiORB (ZIP, 314 KiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 212.3 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 375.8 KiB)
 • Ogłoszenie (PDF, 293 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2019-06-27
Termin składania ofert / wniosków
2019-07-15 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej nr 004037F w Zakęciu od km 0+000,00 do km 0+851,03 wraz z budową odwodnienia i oświetlenia drogowego
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Załącznik nr 9 (PDF, 540.8 KiB)
 • Załącznik nr 10 (ZIP, 111.9 MiB)
 • 01. Ogłoszenie (PDF, 411.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 5.4 MiB)
 • Załącznik 1-8 (DOCX, 59.3 KiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 252.4 KiB)
 • Informacja o wyborze (PDF, 250.6 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 296.3 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2019-06-06
Termin składania ofert / wniosków
2019-06-24 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Gmina Otyń: Przebudowa drogi – ulicy Wiśniowej w Bobrownikach oraz przebudowa drogi w miejscowości Zakęcie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 422.7 KiB)
 • Rozdział I do SIWZ (PDF, 7.1 MiB)
 • Rozdział II do SIWZ (PDF, 710.9 KiB)
 • Zalaczniki_od_nr_1_do_nr_9_do_SIWZ (DOCX, 56.9 KiB)
 • Załącznik nr 6 (ZIP, 6.6 MiB)
 • Wyjaśnienie i Zmiana SIWZ (PDF, 721.1 KiB)
 • Kosztorys ofertowy - ul. Wiśniowa Bobrowniki ZAMIENNY (PDF, 542.3 KiB)
 • Rysunek nr 1 (PDF, 599.7 KiB)
 • Karta 2.16 KPED (PDF, 202.4 KiB)
 • Rysunek nr 2 (PDF, 217.9 KiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 271.3 KiB)
 • Informacja o wyborze (PDF, 338.5 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 292.7 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji