ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2020-02-10
Termin składania ofert / wniosków
2020-02-19 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przygotowanie i dostawa posiłków do Publicznego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Otyniu oraz jednostek organizacyjnych Gminy Otyń
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu usługa społeczna (PDF, 6.1 MiB)
 • zal.1_Formularz oferty (DOCX, 21 KiB)
 • zał.2_kalkulacja_ofertowa (DOCX, 17.9 KiB)
 • zał.3_Oswiadczenia (DOCX, 16.3 KiB)
 • zał.4_wykaz_uslug (DOCX, 13.7 KiB)
 • zał.5_Wykaz_narzędzi (DOCX, 17.1 KiB)
 • zal.6_zobowiązanie_innego_podmiotu (DOCX, 14.3 KiB)
 • zal.7_gr.kapitałowa (DOCX, 11.7 KiB)
 • załącznik nr 8 umowa (PDF, 1.1 MiB)
 • załacznik nr 9 umowa najmu (PDF, 867.4 KiB)
 • zał.2_kalkulacja_ofertowa POPRAWIONA WERSJA (DOCX, 18 KiB)
 • Wyjaśnienia do SIWZ (PDF, 1.3 MiB)
 • Wyjaśnienia 2 do SIWZ (PDF, 198.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 190.5 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 223.4 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2019-11-27
Termin składania ofert / wniosków
2020-02-04 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa dróg gminnych ulic: Liliowa – Krótka, Różana, Magnolii we wsi Modrzyca wraz z budową odwodnienia i oświetlenia drogowego. Przebudowa ulicy Tulipanowej we wsi Modrzyca.
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 428.2 KiB)
 • SIWZ (PDF, 600.8 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Istotne warunki umowy (PDF, 416.6 KiB)
 • Załącznik nr 7 - PFU (ZIP, 25 MiB)
 • Informacja o zmianie terminu składania ofert (PDF, 109.7 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie (PDF, 206.9 KiB)
 • wyjaśnienia SIWZ (PDF, 1.3 MiB)
 • OGŁOSZENIE O ZMIANIE 2 (PDF, 196.4 KiB)
 • Informacja o zmianie terminu 2 (PDF, 126.1 KiB)
 • OGŁOSZENIE O ZMIANIE - ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT (PDF, 199.5 KiB)
 • Załączniki nr 1 - 5, 8-10 do SIWZ (DOCX, 36.7 KiB)
 • OGLOSZENIE O ZMIANIE 4 (PDF, 196.4 KiB)
 • Wyjaśnienia SIWZ i zmiana terminu składania ofert (PDF, 190.5 KiB)
 • Uzgodnienia dysponentów sieci (ZIP, 46.3 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 217.6 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 226.3 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2019-06-27
Termin składania ofert / wniosków
2019-07-15 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa drogi gminnej nr 004037F w Zakęciu od km 0+000,00 do km 0+851,03 wraz z budową odwodnienia i oświetlenia drogowego
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Załącznik nr 9 (PDF, 540.8 KiB)
 • Załącznik nr 10 (ZIP, 111.9 MiB)
 • 01. Ogłoszenie (PDF, 411.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 5.4 MiB)
 • Załącznik 1-8 (DOCX, 59.3 KiB)
 • INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (PDF, 252.4 KiB)
 • Informacja o wyborze (PDF, 250.6 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 296.3 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2018-05-18
Termin składania ofert / wniosków
2018-06-04 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Gmina Otyń: Przebudowa drogi – ulicy Polnej w Bobrownikach. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie (PDF, 5.2 MiB)
 • SIWZ Rozdział I (PDF, 11.8 MiB)
 • SIWZ Rozdział II (PDF, 10.6 MiB)
 • Załączniki nr 1 - 5 do zapytania SIWZ (DOCX, 40.2 KiB)
 • Załączniki 1-5 do SIWZ w PDF (PDF, 3.8 MiB)
 • Załącznik nr 6 do zapytania SIWZ (ZIP, 3.3 MiB)
 • Zmiana do SIWZ (PDF, 2.3 MiB)
 • Załączniki nr 1 do zapytania SIWZ (DOCX, 30.7 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 467.7 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu (PDF, 310.3 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2017-02-13
Termin składania ofert / wniosków
2017-03-02 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Termomodernizacja Zespołu Szkół w Niedoradzu wraz z zastosowaniem Odnawialnych Źródeł Energii” współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 15.4 MiB)
 • Ogłoszenie (PDF, 109.6 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 44.3 KiB)
 • Załącznik nr 1 do SIWZ (PDF, 1.5 MiB)
 • Załącznik nr 2 do SIWZ (PDF, 717.3 KiB)
 • Załącznik nr 3 do SIWZ (PDF, 850.4 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ (PDF, 413.4 KiB)
 • Załącznik nr 5 do SIWZ (PDF, 664 KiB)
 • Załącznik nr 6 do SIWZ (PDF, 455.1 KiB)
 • Załącznik nr 7 do SIWZ (PDF, 14.5 MiB)
 • Załącznik nr 8 do SIWZ (ZIP, 22.5 MiB)
 • Zmiana SIWZ (PDF, 375 KiB)
 • Termomodernizacja Kosztorysy (ZIP, 2.5 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 510.2 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu (PDF, 394.2 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2016-10-05
Termin składania ofert / wniosków
2016-10-20 10:45:00
Tytuł zamówienia publicznego
Renowacja zbiorników retencyjnego nr 2 w Otyniu (działka 295/19)
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 1.4 MiB)
 • SIWZ (DOCX, 118.9 KiB)
 • SIWZ Renowacja zbiornika nr 2 (PDF, 18.3 MiB)
 • Załącznik 5 (ZIP, 3.4 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 376.2 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu (PDF, 329.9 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2016-10-05
Termin składania ofert / wniosków
2016-10-20 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Renowacja zbiorników retencyjnego nr 1 w Otyniu (działka 296/4)
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 4.6 MiB)
 • SIWZ (DOCX, 115.8 KiB)
 • SIWZ Renowacja zbiornika nr 1 (PDF, 17.7 MiB)
 • Załącznik 5 (ZIP, 3.2 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 378.9 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu (PDF, 327.5 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2016-09-16
Termin składania ofert / wniosków
2016-10-03 10:45:00
Tytuł zamówienia publicznego
Otyń: Renowacja zbiorników retencyjnego nr 2 w Otyniu (działka 295/19) OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 21.9 MiB)
 • SIWZ+Załączniki (DOCX, 97.3 KiB)
 • Załącznik 6 (DOCX, 43.8 KiB)
 • Załącznik 7 (ZIP, 3.4 MiB)
 • Wyjaśnienia SIWZ zbiornika retencyjnego nr 2 (PDF, 969.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 337.5 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 322.8 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2016-09-16
Termin składania ofert / wniosków
2016-10-03 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Renowacja zbiornika retencyjnego nr 1 w Otyniu (działka 296/4).
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • SIWZ+Załączniki (DOCX, 107.1 KiB)
 • Załącznik 6 (DOCX, 43.5 KiB)
 • Załącznik 7 (ZIP, 3.2 MiB)
 • SIWZ (PDF, 21.9 MiB)
 • Wyjaśnienia SIWZ zbiornika retencyjnego nr 1 (PDF, 962.9 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 337.7 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 324.2 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2015-10-28
Termin składania ofert / wniosków
2015-11-06 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania inwestycyjnego „Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2015/2016 na terenie Gminy Otyń” (usługi)
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • SIWZ (PDF, 3 MiB)
 • Załączniki nr 1-6 do SIWZ (ZIP, 121.5 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 361.6 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji