ˆ

Dane ogólne

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Gmina Przewóz

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2012-04-13 09:46:05 przez Zasilenie Danymi

Informacja dodana do BIP w ramach etapu Zasilenie Danymi projektu Lubuski e-Urząd

RODZAJ GMINY:
Gmina wiejska
POWIAT:
żarski
WOJEWÓDZTWO:
lubuskie
ADRES:
Pl. Partyzantów 1
KOD POCZTOWY:
68-132
MIEJSCOWOŚĆ:
Przewóz
KONTAKT:  
WOJT :
(0-68) 362 32 93
SEKRETARIAR i FAX:
(0-68) 362 32 87         
ZAJMOWANY OBSZAR:
178 km2
LICZBA LUDNOŚCI:
3 374 osoby
WÓJT:
Ryszard Klisowski
SEKRETARZ:
Kazimierz Kurpiel
SKARBNIK:
Agnieszka Klisowska
Nr konta bankowego Urzędu Gminy Przewóz:
(rachunek dochodów)
PKO BP SA O/Zary    10 1020 5460 0000 5102 0006 0327

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym mieszkańcy gminy tworzą z mocy prawa wspólnotę samorządową. Gmina posiada osobowość prawną i wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.
 
Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. Szczegółowy wykaz tych zadań zawiera art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. Ustawy mogą nakładać na gminę obowiązek wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, a także z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz referendów. Zadania z zakresu administracji rządowej gmina może wykonywać również na podstawie porozumienia z organami tej administracji. Gmina może wykonywać zadania z zakresu właściwości powiatu oraz zadania z zakresu właściwości województwa na podstawie porozumień z tymi jednostkami samorządu terytorialnego. O ustroju gminy stanowi jej statut.
 
« powrót do poprzedniej strony