ˆ

Ogłoszenia różne

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Obwieszczenie - wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Przewóz
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-06-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Kazimierz Kurpiel
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-06-30 12:30:42
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-06-30 12:31:45
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-06-30 12:31:45
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
128 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie w sprawie XXXI sesji Rady Gminy w Przewozie w dniu 30.06.2022 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Przewóz
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-06-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Wójt Gminy
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-06-27 11:22:53
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Magdalena Mikitiuk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-06-27 11:27:28
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Magdalena Mikitiuk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-06-27 11:27:28
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
223 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Debata - Raport o stanie gminy za 2021 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE
 


Wójt Gminy Przewóz informuje, że w dniu 30 czerwca 2022 r. podczas XXXI sesji Rady Gminy w Przewozie odbędzie się debata nad raportem o stanie gminy.
W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos.
Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie, składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób.
Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Przewóz
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-06-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Kazimierz Kurpiel
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-06-20 12:28:08
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-06-20 12:30:26
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-06-20 12:30:26
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
470 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Przewóz z ngo w 2021 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sprawozdanie z realizacji
programu współpracy Gminy Przewóz
z organizacjami pozarządowymi w 2021 r.
 
 
Podstawa prawna: art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.).
 
1. Realizacja programu współpracy:
 
Program współpracy Gminy Przewóz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2021 roku został uchwalony przez Radę Gminy w dniu 17 grudnia 2020 r. (uchwała Nr XVIII/109/2020). Priorytetowym obszarem współpracy były zadania z zakresu: 1) upowszechniania kultury fizycznej i sportu, między innymi organizacja treningów, rozgrywek sportowych dla różnych grup wiekowych oraz 2) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
Powierzenie realizacji zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu nastąpiło po przeprowadzeniu postępowania konkursowego. W wyniku ogłoszonego konkursu w wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta (Klubu Sportowego Nysa Przewóz). W wyniku pozytywnej opinii komisji konkursowej, z Klubem Sportowym Nysa Przewóz została podpisana umowa na realizację zadania publicznego. KS Nysa Przewóz otrzymał dotację w wysokości 30 tys. zł płatną w dwóch transzach.
Klub Sportowy Nysa Przewóz wywiązał się z powierzonego mu zadania oraz złożył sprawozdanie końcowe z realizacji zadania do dnia 30.01.2022 r.
 
2. Konsultacje projektu programu współpracy Gminy Przewóz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2022 roku.
 
Konsultacje wyznaczono na dzień 18 listopada 2021 r. W terminie tym nie zgłoszono żadnych propozycji zmian do projektu Programu współpracy na 2022 rok.
 
 
Przewóz, dn. 19.04.2022 r.
Wójt Gminy
Mariusz Strojny

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Przewóz
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-04-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Kazimierz Kurpiel
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-06-07 09:42:29
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-06-07 09:42:33
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-06-07 09:42:33
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
949 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie w sprawie XXX sesji Rady Gminy w Przewozie w dniu 24.05.2022 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Przewóz
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-05-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Wójt Gminy
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-05-18 11:02:35
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Magdalena Mikitiuk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-05-18 11:03:45
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Magdalena Mikitiuk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-05-18 11:03:45
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1266 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie w sprawie XXIX sesji Rady Gminy w Przewozie w dniu 26.04.2022 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Przewóz
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-04-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Wójt Gminy
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-04-22 07:39:14
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Magdalena Mikitiuk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-04-22 07:41:42
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Magdalena Mikitiuk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-04-22 07:41:42
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1373 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie w sprawie XXVIII sesji Rady Gminy w Przewozie w dniu 24.03.2022 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Przewóz
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-03-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Wójt Gminy
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-03-16 13:33:46
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Magdalena Mikitiuk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-03-16 13:37:00
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Magdalena Mikitiuk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-03-16 13:37:00
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1488 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Pomoc publiczna i umorzenia podatków w 2021 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Przewóz
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-02-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Hajduga
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-02-07 09:00:09
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-02-07 09:01:23
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-02-07 09:01:23
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
8656 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie Wójta Gminy Przewóz o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2022 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE
 
o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie
upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
 
Działając na podstawie art. 11 ust. 1 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.)
WÓJT GMINY PZEWÓZ
ogłasza
 
otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Przewóz w roku 2022.
 
Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są:
 1. organizacje pozarządowe,
 2. podmioty uprawnione na podst. art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie,
 3. jednostki podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.
 
Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania to:
Upowszechnianie piłki nożnej oraz sportów walki w Gminie Przewóz – dotacja w wysokości do 30.000,- zł (brutto), w tym:
 1. prowadzenie zajęć treningowych,
 2. organizowanie zawodów oraz imprez sportowych o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym,
 3. reprezentowanie Gminy Przewóz w zawodach i turniejach międzygminnych oraz w rozgrywkach ligowych,
 4. udział w zawodach w ramach współzawodnictwa sportowego,
 5. bieżące utrzymanie i poprawa stanu technicznego istniejącej bazy sportowej.
Kwota przeznaczona na dotację może ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, że zadanie można zrealizować mniejszym kosztem, lub zaistnieje konieczność zmiany budżetu w części przeznaczonej na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu z ważnych przyczyn niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu.
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w roku 2021 wynosiła 59.834,- zł (brutto), w tym dotacja dla organizacji pozarządowych 30.000 zł.
 
Zasady przyznawania dotacji:
 1. podmiot ubiegający się o dotację powinien:
  a) mieć swoją siedzibę na terenie Gminy Przewóz,
  b) zadania realizować na terenie Gminy Przewóz lub na rzecz jej mieszkańców,
  c) prowadzić działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,
  d) dysponować odpowiednio wyszkoloną kadrą, zdolną do realizacji zadania,
  e) posiadać doświadczenie niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu, w szczególności w zakresie organizacji szkolenia sportowego i przeprowadzania rozgrywek ligowych,
  f) dysponować odpowiednim sprzętem lub dostępem do bazy umożliwiającym realizację zadania,
 2. warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057),
 3. do oferty należy dołączyć:
  - oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej w rozumieniu art. 9 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w odniesieniu do zadania publicznego będącego przedmiotem oferty,
  - aktualny odpis statutu,
  - aktualny odpis z rejestru (ważny do 3 miesięcy od daty wystawienia).
 
Termin i warunki realizacji zadania:
 1. realizacja zadań zgłoszonych do konkursu ofert powinna rozpocząć się od dnia podpisania umowy i zakończyć się z dniem 31 grudnia 2022 r.,
 2. sprawozdania z realizacji zadania muszą być przedłożone w terminach określonych w umowie o realizację zadania,
 3. pozostałe warunki realizacji zadania zostaną ujęte w wiążącej strony umowie.
 
Termin składania ofert – ofertę należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Przewozie pl. Partyzantów 1 w godzinach pracy Urzędu w terminie do 22 lutego 2022 r.
Komplet dokumentów winien być umieszczony w kopercie opieczętowanej pieczątką firmową wnioskodawcy i podpisanej odpowiednio „Konkurs na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 2022 r.”.
 
Oferty złożone na innych drukach, niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 
Termin, tryb i kryteria wyboru ofert:
Wyboru ofert dokona Komisja powołana przez Wójta Gminy a oferenci zostaną powiadomieni o dokonanym wyborze oferty.
Oferty oceniane będą wg następujących kryteriów:
 • merytoryczna wartość oferty,
 • możliwość realizacji zadania przez podmiot ubiegający się o dotację (baza, zasoby rzeczowe, kadra, doświadczenie),
 • ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania oraz wysokość wkładu własnego podmiotu i dofinansowanie z innych źródeł,
 • dotychczasowa działalność organizacji składającej ofertę w przedmiotowym zakresie.
Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie przed datą rozpoczęcia realizacji zadania umowy pomiędzy Gminą Przewóz a podmiotem ubiegającym się o dotację z zachowaniem formy pisemnej wg wzoru określonego w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057).
Wsparcie odbywać się będzie poprzez przekazanie dotacji w transzach określonych w umowie na specjalnie wyodrębniony rachunek bankowy przeznaczony wyłącznie do operacji związanych z realizacją zadania.
 
Szczegółowe informacje można uzyskać osobiście w pokoju nr 3 Urzędu Gminy Przewóz.
 
Ogłoszenie zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń, stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Przewóz (bip.wrota.lubuskie.pl/ugprzewoz) i stronie internetowej Gminy www.przewoz.com.pl .
Wójt Gminy
/-/ Mariusz Strojny

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Przewóz
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-01-31
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Kazimierz Kurpiel
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-01-31 12:49:29
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-01-31 12:49:45
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-01-31 12:52:10
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
10468 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie w sprawie XXVII sesji Rady Gminy w Przewozie w dniu 25.01.2022 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Przewóz
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-01-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Wójt Gminy
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-01-19 12:52:18
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Magdalena Mikitiuk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-01-19 12:54:26
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Magdalena Mikitiuk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-01-19 12:54:26
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
13394 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji