ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Przewóz
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ogłoszenia różne

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Zapytanie ofertowe (kurs pierwszej pomocy) - projekt OPS

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                Przewóz, 05.08.2013r.
w Przewozie
pl. Partyzantów 1
68-132 Przewóz
 
 
ZAPYTANIE OFERTOWE OPS-EFS.271.56.2013
 
W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2007r. nr 223, poz. 1655 z późn, zm.) zwracamy się z zapytaniem ofertowym
o przeprowadzenie szkolenia oraz cenę tego szkolenia.
 
  1. Zamawiający Ośrodek Pomocy Społecznej w Przewozie
  2. Przedmiot zamówienia : przeprowadzenie szkolenia teoretycznego i praktycznego z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej  dla osób  uczestniczących w projekcie systemowym w ramach instrumentu aktywizacji edukacyjnej  
  3. Termin realizacji zamówienia do uzgodnienia- nie później niż 30.11.2013r.
  4. Miejsce przeprowadzenia szkolenia: Gminny Ośrodek Kultury w Przewozie
  5. Cena oraz atrakcyjność proponowanych programów warsztatów są kryteriami oceny ofert.
  6. Sposób przygotowania oferty.
Ofertę należy sporządzić na piśmie, w języku polskim, na komputerze lub na maszynie, nieścieralnym atramentem lub długopisem.
Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.
Ofertę należy przesłać pocztą na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej pl. Partyzantów 1, 68-132 Przewóz z dopiskiem na kopercie: „Zapytanie ofertowe dla OPS”  lub złożyć osobiście u zamawiającego pok. 7.
 
Ofertę należy złożyć do dnia 20.08.2013r. do godz. 15.00 .
 
 
 
                  Elżbieta Kulicz                                                 Dorota Jereczyńska
…………………………………                              ……………………………………
         Pracownik socjalny                                           Koordynator projektu
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Przewóz
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Elżbieta Kulicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-08-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Elżbieta Kulicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-08-06 10:03:18
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-08-06 10:03:23
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-08-06 08:03:22
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
83922 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Anulowanie zapytania ofertowego - projekt OPS

Akapit nr 1 - brak tytułu

Przewóz, 05.08.2013r.
 
UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO
 
OPS-EFS.271.55.2013
 
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Przewozie na podstawie art.93 § 1 pkt 7 ustawy PZP unieważnia zapytanie o cenę   OPS-EFS.271.10.2013 z dnia 07.05.2013r.  na przeprowadzenie kursu pierwszej pomocy przedmedycznej w związku z realizacją projektu „Aktywni w gminie- aktywni w życiu” współfinansowanego  przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
UZASADNIENIE
 
Zapytanie o cenę   przeprowadzenia kursu pierwszej pomocy przedmedycznej  zostaje unieważnione z uwagi na to, iż postępowanie obarczone jest wadą. Kryteria wyboru oferty wskazane przez Zamawiającego uwzględniają inne elementy niż cena, co jest sprzeczne z art. 72 § 2 ustawy PZP.
 
Zamawiający informuje ponadto, iż w najbliższym czasie ogłosi nowe rozeznanie cenowe dotyczące tego samego przedmiotu zamówienia i zaprasza do wzięcia w nim udziału wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty w unieważnionym zapytaniu o cenę.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Przewóz
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Elżbieta Kulicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-08-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Elżbieta Kulicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-08-06 10:01:08
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-08-06 10:01:15
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-08-06 08:01:15
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
78475 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wyniki wyboru firmy - podkaszarka

Akapit nr 1 - brak tytułu

Przewóz, 13.06.2013r.
 
 
 
Wyniki wyboru sklepu, w którym zostanie zakupiona podkaszarka spalinowa oraz wymagany do jej obsługi osprzęt
w ramach projektu pt. „Aktywni w gminie- aktywni w życiu”
realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Przewozie
w roku 2013
 
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Przewozie informuje, że w wyniku zakończenia procedury wybrano sklep, w którym zostanie zakupiona podkaszarka spalinowa oraz wymagany do jej obsługi osprzęt, w ramach projektu pt. „Aktywni w gminie- aktywni w życiu” realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Przewozie.
Wybrano sklep „Rolmasz” Składnica Maszyn Rolniczych z Żar.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Przewóz
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Elżbieta Kulicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-06-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Elżbieta Kulicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-06-13 13:06:14
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-06-13 13:06:17
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-06-13 11:06:17
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
65732 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wyniki wyboru firmy - rośliny

Akapit nr 1 - brak tytułu

Przewóz, 13.06.2013r.
 
 
 
Wyniki wyboru firmy   
w ramach projektu pt. „Aktywni w gminie- aktywni w życiu”
realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Przewozie
w roku 2013
 
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Przewozie informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru wybrano firmę, w której będzie dokonany zakup roślin ozdobnych  niezbędnych do przeprowadzania spotkań organizowanych w ramach projektu pt. „Aktywni w gminie- aktywni w życiu” realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Przewozie.
Wybrano ofertę  Gospodarstwa Szkółkarskiego Junipea, Olszyniec 35A, 68-200 Żary.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Przewóz
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Elżbieta Kulicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-06-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Elżbieta Kulicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-06-13 13:04:42
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-06-13 13:04:48
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-06-13 11:04:47
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
43228 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wyniki wyboru firmy - ławki, huśtawka

Akapit nr 1 - brak tytułu

Przewóz , 13.06.2013r.
 
Wyniki wyboru firmy, w której zostanie zakupiona huśtawka i ławki
w ramach projektu pt. „Aktywni w gminie- aktywni w życiu”
realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Przewozie
w roku 2013
 
 
            Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Przewozie informuje, że w ramach projektu „Aktywni w gminie- aktywni w życiu” na rok 2013 zaplanowaliśmy zakup dwóch ławek parkowych oraz jednej huśtawki, które zostaną zamontowane na nowotworzonym placu zabaw dla dzieci na terenie gminy Przewóz.
Na terenie naszej gminy nie funkcjonuje sklep oferujący taki sprzęt ani producent ławek i huśtawek z potrzebnymi certyfikatami. Otrzymaliśmy  oferty od 5 firm.
Wybraliśmy ofertę firmy Z.K.T.Z. „Dol-ek”, ul. Sióstr Służebniczek 17, Tarnów, która zaoferowała metalową huśtawkę wahadłową pojedynczą oraz ławki bez oparcia 165cm stalowe z drewnianym siedziskiem. Oferta ta spełnia nasze oczekiwania, oferowany sprzęt posiada potrzebne certyfikaty, cena jest najniższa z oferowanych.
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Przewóz
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Elżbieta Kulicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-06-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Elżbieta Kulicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-06-13 13:03:11
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-06-13 13:03:18
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-06-13 11:03:18
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
30948 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zapytanie ofertowe (krawiectwo) - projekt OPS

Akapit nr 1 - brak tytułu

Przewóz, 03.06.2013r.
 
            OPS-EFS.271.25.2013
 
W związku z realizacją projektu pn. „Aktywni w gminie- aktywni w życiu” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1               Ośrodek Pomocy Społecznej w Przewozie zatrudni prowadzącego zajęcia z zakresu krawiectwa i robótek ręcznych.
Od kandydata oczekuje się, oprócz wiedzy i kierunkowych kwalifikacji, przede wszystkim umiejętności do zaktywizowania, zmotywowania i  zintegrowania grupy osób o specyficznych problemach i potrzebach oraz pokazania i nauczenia w sposób praktyczny i kreatywny  efektownie uszyć np. firanę, obrus, pościel, wykonać drobne poprawki w ubraniach (skracanie, zwężanie), uszyć proste stroje ( np. na bal przebierańców dla dziecka).
 
Rodzaj zatrudnienia: umowa – zlecenie
Termin zgłaszania ofert upływa do 19.06.2013r.
Wymagane dokumenty: list motywacyjny, krótki życiorys zawodowy i ewentualnie referencje.
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Przewóz
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Elżbieta Kulicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-06-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Elżbieta Kulicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-06-05 09:04:08
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-06-05 09:04:36
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-06-05 07:04:36
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
22506 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wyniki naboru kandydatów - projekt OPS

Akapit nr 1 - brak tytułu

Przewóz, 03.06.2013r.
 
 
Wyniki naboru kandydatów prowadzących zajęcia
w ramach projektu pt. „Aktywni w gminie- aktywni w życiu”
realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Przewozie
w roku 2013
 
            Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Przewozie informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru wybrano prowadzącego:
- Zajęcia z zakresu kosmetyki twarzy i ciała- Studio Urody &SPA w Żarach, Pani Ewelina Pilarska,
- Zajęcia informatyki- Pan Mateusz Wróblewski
- Zajęcia kulinarne oraz zajęcia z zakresu florystyczne – Pani Elżbieta Gardaszewska
- zajęcia z zakresu fryzjerstwa-  Studio Fryzjerskie „Rachel” w Przewozie , Pani Jolanta Koza,
Uzasadnienie wyboru:
            Przy wyborze wzięto pod uwagę przede wszystkim kwalifikacje zawodowe, doświadczenie w pracy, dyspozycyjność oraz umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych.
 
 
Wyniki wyboru sklepu w którym będą dokonywane zakupy produktów spożywczych niezbędnych do przeprowadzania spotkań organizowanych 
w ramach projektu pt. „Aktywni w gminie- aktywni w życiu”
realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Przewozie
w roku 2013
 
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Przewozie informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru wybrano sklep, w którym będą dokonywane zakupy produktów spożywczych niezbędnych do przeprowadzania spotkań organizowanych w ramach projektu pt. „Aktywni w gminie- aktywni w życiu” realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Przewozie.
Wybrano sklep „Stanley” w Przewozie, którego właścicielem jest Pan Stanisław Zel.
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Przewóz
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Elżbieta Kulicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-06-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Elżbieta Kulicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-06-05 09:01:41
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-06-05 09:01:55
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-06-05 07:01:55
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5638 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zapytanie ofertowe - podkaszarka

Akapit nr 1 - brak tytułu

Przewóz, 13.05.2013r.
 
 
 
 
OPS-EFS.271.11.2013
 
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
 
 
 
 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Przewozie w związku z realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Projekt VII, Działanie 7.1 Poddziałanie 7.1.1. pt. ,, Aktywni w gminie- aktywni w życiu” zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup podkaszarki spalinowej oraz wymaganego do niej osprzętu.
Zależy nam, aby sprzęt był łatwy w obsłudze oraz konserwacji. Cena nie może być wyższa niż 500zł ( koszt zakupu sprzętu i  dostawy do Ośrodka).
Informujemy, iż wygra oferta, która będzie najkorzystniejsza dla OPS – u. Podstawą do wyboru oferty będzie cena oraz wydajność podkaszarki i prostota jej obsługi.
 
Oferty należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Przewozie, ul. Partyzantów 1,  pokój Nr 10 do 28.05.2013 r. ,       tel. 68-362 32 94  lub .
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Przewóz
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Elżbieta Kulicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-05-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Elżbieta Kulicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-05-14 08:55:29
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-05-14 08:55:53
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-05-14 06:55:52
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5653 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zapytanie ofertowe - huśtawka

Akapit nr 1 - brak tytułu

Przewóz, 13.05.2013r.
 
 
 
OPS-EFS.271.12.2013
Zapytanie ofertowe  
Ośrodek Pomocy Społecznej w Przewozie w związku z realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1 pn.: „ Aktywni w gminie- aktywni w życiu” zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na następujący sprzęt :
- ławka parkowa 2 sztuki
- huśtawka wagowa lub huśtawka wahadłowa – 1 sztuka
-oraz transport ławek i huśtawki  do ośrodka.
Huśtawka i ławki zostaną ustawione na terenie placu zabaw dla dzieci w wieku szkolnym, muszą spełniać wszelkie normy w tym zakresie.
Informujemy, iż wygra oferta, która będzie najkorzystniejsza dla OPS. Podstawą do wyboru oferty będzie cena oraz  jakość oferowanego sprzętu .
 
Ofertę należy składać w terminie do 28.05.2013r. w OPS w Przewozie, pl. Partyzantów 1 , pokój 10, tel. 68 362 32 94 lub .
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Przewóz
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Elżbieta Kulicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-05-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Elżbieta Kulicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-05-14 08:54:06
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-05-14 08:54:11
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-05-14 06:56:25
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5302 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zapytanie o cenę - kurs pierwszej pomocy

Akapit nr 1 - brak tytułu

                                                                                                         
Przewóz, 07.05.2013r.
 
 
            OPS-EFS.271.10.2013
 
W związku z realizacją projektu pn. „Aktywni w gminie- aktywni w życiu” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Przewozie prosi o wycenę następujących szkoleń:
  • kurs pierwszej pomocy przedmedycznej.
W ofercie proszę uwzględnić koszty dojazdu instruktora do Przewozu.
Szkolenie będzie kierowane do grupy 20 osób dorosłych.
 
Informujemy, że wygra oferta, która będzie najkorzystniejsza dla OPS, cena nie jest jedynym kryterium oceny oferty.
Oferty prosimy kierować do Ośrodka Pomocy Społecznej w Przewozie, pl. Partyzantów 1, 68-132 Przewóz, tel. 68-362 32 94,                lub     .
Termin zgłaszania ofert upływa dnia    31.05.2013r.
 
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Przewóz
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Elżbieta Kulicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-05-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Elżbieta Kulicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-05-08 08:18:48
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-05-08 08:18:54
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-05-08 06:18:54
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5012 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji