ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Komunikat dla Mieszkańców

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2017-10-23 15:24:27 przez Mariusz Szlachetka

Akapit nr - brak tytułu

Urząd Gminy w Przewozie przypomina mieszkańcom gminy Przewóz, że zgodnie z § 10 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz.U. z 2011 Nr 8 poz. 31) instalacje lub urządzenia zawierające azbest, drogi utwardzone odpadami zawierającymi azbest, rury azbestowo-cementowe oraz usunięte wyroby zawierające azbest inwentaryzuje się poprzez sporządzenie spisu z natury.
 

Zarówno przedsiębiorcy jak i osoby fizyczne wykorzystujące wyroby zawierające azbest ujmują wynik inwentaryzacji w „Informacji o wyrobach zawierających azbest”. Przedsiębiorcy przekładają informację corocznie w terminie do 31 stycznia właściwemu marszałkowi województwa natomiast osoby fizyczne odpowiednio wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta w dwóch egzemplarzach. Jeden egzemplarz przedkłada się w formie pisemnej właściwemu organowi, a drugi egzemplarz przechowuje się przez okres jednego roku, do czasu sporządzenia następnej informacji.


Informacja telefoniczna: 68 3623279, Urząd Gminy w Przewozie - Referat Gospodarki.

Druk informacji o wyrobach zawierających azbest znajduje się poniżej do pobrania lub w tutejszym Urzędzie, pokój nr 14.

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony