ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Informacja o rezultatach unieszkodliwiania azbestu w gminie Przewóz w 2019 r.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2019-11-29 10:34:25 przez Mariusz Szlachetka

Akapit nr - brak tytułu

Informacja o rezultatach unieszkodliwiania azbestu w gminie Przewóz
 
 
 
 
Gmina Przewóz informuje, że na podstawie złożonego wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Przewóz.” usuwanie wyrobów zawierających azbest, zostało przyznane dofinansowanie (umowa dotacji nr D19163 z dnia 26 listopada 2019 r.)
Gmina Przewóz na realizację zadania otrzymała 100.584,19 zł, co stanowi 100 % dofinansowania, w tym:
  • 50.292,09 zł - 50% kosztów kwalifikowanych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie;
  • 50.292,10 zł - 50% kosztów kwalifikowanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze.
 
W trakcie realizacji zadania z terenu gminy usunięto 10.711,00 m2 
 wyrobów zawierających azbest, o łącznej masie 160,633 Mg.
 
 
 
 
 
« powrót do poprzedniej strony