ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Informacja o rezultatach unieszkodliwiania azbestu w gminie Przewóz w 2019 r.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Informacja o rezultatach unieszkodliwiania azbestu w gminie Przewóz
 
 
 
 
Gmina Przewóz informuje, że na podstawie złożonego wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Przewóz.” usuwanie wyrobów zawierających azbest, zostało przyznane dofinansowanie (umowa dotacji nr D19163 z dnia 26 listopada 2019 r.)
Gmina Przewóz na realizację zadania otrzymała 100.584,19 zł, co stanowi 100 % dofinansowania, w tym:
  • 50.292,09 zł - 50% kosztów kwalifikowanych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie;
  • 50.292,10 zł - 50% kosztów kwalifikowanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze.
 
W trakcie realizacji zadania z terenu gminy usunięto 10.711,00 m2 
 wyrobów zawierających azbest, o łącznej masie 160,633 Mg.
 
 
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Przewóz
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-11-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
M.Sz.
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-11-29 10:34:21
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Mariusz Szlachetka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-11-29 10:34:25
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Mariusz Szlachetka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-11-29 10:34:25
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
570 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Komunikat dla Mieszkańców

Akapit nr 1 - brak tytułu

Urząd Gminy w Przewozie przypomina mieszkańcom gminy Przewóz, że zgodnie z § 10 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz.U. z 2011 Nr 8 poz. 31) instalacje lub urządzenia zawierające azbest, drogi utwardzone odpadami zawierającymi azbest, rury azbestowo-cementowe oraz usunięte wyroby zawierające azbest inwentaryzuje się poprzez sporządzenie spisu z natury.
 

Zarówno przedsiębiorcy jak i osoby fizyczne wykorzystujące wyroby zawierające azbest ujmują wynik inwentaryzacji w „Informacji o wyrobach zawierających azbest”. Przedsiębiorcy przekładają informację corocznie w terminie do 31 stycznia właściwemu marszałkowi województwa natomiast osoby fizyczne odpowiednio wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta w dwóch egzemplarzach. Jeden egzemplarz przedkłada się w formie pisemnej właściwemu organowi, a drugi egzemplarz przechowuje się przez okres jednego roku, do czasu sporządzenia następnej informacji.


Informacja telefoniczna: 68 3623279, Urząd Gminy w Przewozie - Referat Gospodarki.

Druk informacji o wyrobach zawierających azbest znajduje się poniżej do pobrania lub w tutejszym Urzędzie, pokój nr 14.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Przewóz
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
M.Sz.
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-10-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
M.Sz.
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-10-23 15:22:17
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Mariusz Szlachetka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-10-23 15:24:27
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Mariusz Szlachetka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-10-23 15:24:27
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1028 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o azbeście

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Przewóz
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
M.Sz.
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-10-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
M.Sz.
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-10-23 13:40:08
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Mariusz Szlachetka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-10-23 13:47:15
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Mariusz Szlachetka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-10-23 13:47:15
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1038 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »