ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Przewóz
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: IX/66/2019Drukuj informacjęAkt prawny: IX/66/2019

Szczegóły informacji

IX/66/2019

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: IX

Kadencja: VIII kadencja

Data wejścia w życie: 01.01.2020 r.

Data podjęcia/podpisania: 2019-10-29

Data rozpoczęcia obowiązywania: 2020-01-01

Publikacja w Dz. Urz. Woj. z roku: 2019 nr pozycja 2894, opublikowano dnia: 2019-11-04

Tytuł aktu:

Zmiana uchwały Nr XXIV/142/2012 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.

Treść:

UCHWAŁA NR IX/66/2019
RADY GMINY W PRZEWOZIE
z dnia 29 października 2019 r.
 
 
zmieniająca uchwałę Nr XXIV/142/2012 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.
 
 
Na podstawie art. 6k ust. 1 pkt 1, ust 2a pkt 1, ust. 3 i ust. 4a Ustawy z dnia 13 września   1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.) oraz art. 40 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) uchwala się, co następuje:
 
§1.
W §1 uchwały Nr XXIV/142/2012 Rady Gminy w Przewozie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik wprowadza się następujące zmiany:
             1) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:
„2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w ust. 1 w wysokości 20,00 zł miesięcznie od mieszkańca.
3. Określa się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi jeśli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w wysokości dwukrotności stawki określonej w ust. 2 tj. 40,00 zł na mieszkańca miesięcznie.”
2)      po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
„4. Zwalnia się właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostownikach przydomowych w części z opłaty określonej w ust. 2 w wysokości 2,00 zł.”
 
§2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§3.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Przewóz
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-10-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Mariusz Szlachetka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-11-05 10:55:19
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-11-05 10:55:25
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-11-05 10:55:25
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
113 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony