ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Przewóz
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: XII/79/2020Drukuj informacjęAkt prawny: XII/79/2020

Szczegóły informacji

XII/79/2020

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XII

Kadencja: VIII kadencja

Data wejścia w życie: 01.04.2020 r.

Data podjęcia/podpisania: 2020-01-30

Data rozpoczęcia obowiązywania: 2020-04-01

Tytuł aktu:

Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

Treść:

Uchwała Nr XII/79/2020
Rady Gminy w Przewozie
z dnia 30 stycznia 2020 r.
 
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
Na podstawie art. 6k ust. 1 pkt 1, ust. 2a pkt 1, ust. 3, ust. 4a Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.) oraz art. 40 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2019 r., poz. 506 ze zm.) Rada Gminy Przewóz uchwala, co następuje:
§ 1. Dokonuje się wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
z terenu nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, jako iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i opłaty, o której mowa w § 2.
§ 2. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 1 w wysokości 30,00 zł miesięcznie od mieszkańca.
2. Określa się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi jeśli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w wysokości dwukrotności stawki określonej w ust. 1 tj. 60,00 złotych na mieszkańca miesięcznie.
3. Zwalnia się właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostownikach przydomowych w części z opłaty określonej w ust. 1 w wysokości 2,00 złotych.
§ 3. Traci moc Uchwała NR XXIV/142/2012 Rady Gminy Przewóz z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przewóz.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2020 r.
 
                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                   Przewodnicząca Rady Gminy
                                                                                                                                                                        Bogusława Szlachetka

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Przewóz
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-01-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Mariusz Szalchetka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-02-05 09:53:58
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Magdalena Mikitiuk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-02-05 09:55:10
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Magdalena Mikitiuk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-02-05 09:55:10
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
18 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony