ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Przewóz
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: XIV/88/2020Drukuj informacjęAkt prawny: XIV/88/2020

Szczegóły informacji

XIV/88/2020

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XIV

Kadencja: VIII kadencja

Data wejścia w życie: 14.05.2020 r.

Data podjęcia/podpisania: 2020-05-14

Tytuł aktu:

Likwidacja zakładu budżetowego – Zakład Gospodarki Komunalnej w Przewozie.

Treść:

UCHWAŁA NR XIV/88/2020
RADY GMINY W PRZEWOZIE
z dnia 14 maja 2020 r.

 
w sprawie likwidacji zakładu budżetowego – Zakład Gospodarki Komunalnej w Przewozie.

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713), art. 16 ust. 1, 3 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U z 2019 r., poz. 712 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 
§ 1. Postanawia się zlikwidować z dniem 31 grudnia 2020 r. zakład budżetowy – Zakład Gospodarki Komunalnej w Przewozie, zwany dalej Zakładem.
§ 2. Majątek pozostający w użytkowaniu Zakładu przechodzi pod zarząd Wójta Gminy Przewóz i zostanie zagospodarowany na zasadach obowiązujących gospodarowanie mieniem gminnym.
§ 3. Zadania wykonywane dotychczas przez Zakład przejmuje do wykonania Urząd Gminy w Przewozie. Do wykonywania tych zadań posłuży w szczególności majątek, o którym mowa w § 2.
§ 4. Pracownicy Zakładu stają się z dniem likwidacji, na mocy art. 231 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 z późn. zm.), pracownikami Urzędu Gminy w Przewozie .
§ 5. Termin zakończenia likwidacji ustala się na dzień 31 grudnia 2020 r. Do tego dnia muszą zostać zakończone czynności likwidacyjne obejmujące przede wszystkim:
  1. uregulowanie spraw pracowniczych,
  2. zamknięcie ksiąg rachunkowych,
  3. przekazanie akt i dokumentów do Urzędu Gminy,
  4. sporządzenie protokołów stanu majątku, wierzytelności i długów,
  5. uregulowanie wymaganych należności,
  6. zgłoszenie likwidacji do odpowiednich rejestrów i instytucji,
  7. przekazanie majątku Wójtowi Gminy Przewóz.
§ 6. Pozostałe po likwidacji środki pieniężne, należności i zobowiązania zlikwidowanego Zakładu przejmuje gmina Przewóz.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. Wójt może powierzyć określone czynności likwidacyjne wskazanym przez siebie likwidatorom.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Przewóz
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-05-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Kazimierz Kurpiel
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-05-15 10:45:18
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-05-15 10:45:22
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-05-15 10:45:22
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
18 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony