ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Przewóz
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: XIV/89/2020Drukuj informacjęAkt prawny: XIV/89/2020

Szczegóły informacji

XIV/89/2020

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XIV

Kadencja: VIII kadencja

Data wejścia w życie: 30.05.2020 r.

Data podjęcia/podpisania: 2020-05-14

Data rozpoczęcia obowiązywania: 2020-05-30

Publikacja w Dz. Urz. Woj. z roku: 2020 nr pozycja 1355, opublikowano dnia: 2020-05-15

Tytuł aktu:

Przyjęcie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przewóz w 2020 roku.

Treść:

UCHWAŁA NR XIV/89/2020
RADY GMINY W PRZEWOZIE
z dnia 14 maja 2020 r.
 
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania   bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przewóz w 2020 roku.
 
Na podstawie art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. 2020 r. poz. 638) uchwala się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przewóz w 2020 roku:   
 
 
§ 1.
Rada Gminy Przewóz określa następujące cele gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałania bezdomności zwierząt domowych:
 1. zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym z terenu Gminy;
 2. zmniejszenie populacji zwierząt bezdomnych.
 
§  2.
Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom realizowane jest poprzez:
 1. Odławianie zwierząt bezdomnych z terenu Gminy w ramach umowy na przeprowadzenie wyłapywania zwierząt bezdomnych zawartej z podmiotem prowadzącym Schronisko dla Zwierząt Dariusz Staniek w Piotrowie 2, 68-132 Przewóz. Odłowione zwierzęta będą umieszczone w Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Piotrowie.
 2. Uruchomienie w Urzędzie Gminy w Referacie Gospodarki punktu informacyjnego    ds. interwencji w sprawach: zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom, udzielania pomocy lekarsko-weterynaryjnej zwierzętom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych pod numerem 68 3623279 w dniach pracy urzędu tj. w poniedziałki w godzinach od 800 do 1600 w pozostałe dni od 700 do 1500.
 3. Zapewnienie opieki nad kotami wolnożyjącymi oraz ich dokarmianie poprzez zakup               i wydawanie karmy społecznym opiekunom (karmicielom) kotów wolno żyjących      w momencie zgłoszenia takiego zapotrzebowania;
 4. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom gospodarskim poprzez umieszczenie ich w razie potrzeby w gospodarstwie rolnym w miejscowości Przewóz przy                    ul. Podmiejskiej 9.
 
§  3.
Gmina poprzez wspólne działania ze Schroniskiem w Piotrowie będzie poszukiwać nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt. Informacje o poszukiwaniu nowych właścicieli dla bezdomnych zwierząt będzie umieszczana w prasie oraz na stronie internetowej Gminy, www.przewoz.com.pl.
§  4.
 1. Zwierzęta przekazane do schroniska dla zwierząt podlegają obligatoryjnej kastracji lub sterylizacji przez lekarza weterynarii w schronisku.
 2. Zabiegom sterylizacji i kastracji, nie podlegają zwierzęta w okresie 14 dni od ich umieszczenia w schronisku ze względu na możliwość zgłoszenia się właściciela lub opiekuna.
 3. Usypianiu w schronisku mogą podlegać wyłącznie zwierzęta, które są jeszcze ślepe       i nie ma możliwości zapewnienia dla nich właścicieli.
 4. Gmina dokonuje zapłaty za czynności usypiania tylko zwierząt przebywających         w schronisku zgodnie z warunkami zawartymi w umowie ze schroniskiem.
 
§  5.
Gmina zapewnienia całodobową opiekę weterynaryjną w przypadkach zdarzeń drogowych     z udziałem zwierząt. Opieka będzie realizowana przez lekarza weterynarii Janusza Depczyńskiego, ul. Wieniawskiego 3 a, 68-200 Żary, tel. 68 374 37 46, 601296478.                O zdarzeniach można powiadomić również Urząd Gminy w Przewozie pod numerem            68 3623279 w dniach pracy urzędu tj. w poniedziałki w godzinach od 800 do 1600 w pozostałe dni od 700 do 1500.
 
§  6.
Źródła finansowania realizacji programu:
 1. Rada Gminy uchwalając coroczny budżet, będzie zapewniać w nim środki finansowe na realizację zadań Gminy związanych z przeciwdziałaniem bezdomności zwierząt;
 2. W roku 2020 przeznacza się na realizację zadań opisanych w programie kwotę 22.000,00 zł, która zostanie wydatkowana na:
 1. zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt – 15.000 zł
 2. opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie – 2.000 zł
 3. odławianie bezdomnych zwierząt – 1.000 zł
 4. obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schronisku dla zwierząt – 1.200 zł
 5. poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt – 200 zł
 6. usypianie ślepych miotów – 1.400 zł
 7. zapewnienia miejsca dla zwierząt we wskazanym gospodarstwie rolnym – 400 zł
 8. zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt – 800 zł.
W razie potrzeb kwota ta może zostać zwiększona celem realizacji zadań programu.
 
§ 7.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przewóz.
 
§ 8.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Przewóz
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-05-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Mariusz Szlachetka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-05-15 11:03:49
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-05-18 10:51:39
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-05-18 10:51:39
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
9 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony