ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Przewóz
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2020-01-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie zmiany "Strategii Rozwoju Gminy Przewóz na lata 2019 - 2024"
Nr aktu prawnego
XII/80/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2020-01-30
Grupa tematyczna
Akt prawa miejscowego
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
Nr aktu prawnego
XII/79/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2020-01-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy Przewóz na 2020 r.
Nr aktu prawnego
XII/77/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2020-01-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Zamiar likwidacji Szkoły Filialnej w Lipnej podporządkowanej organizacyjnie Szkole Podstawowej w Przewozie.
Nr aktu prawnego
XII/78/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2019-12-19
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019-2024.
Nr aktu prawnego
XI/76/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2019-12-19
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Przewóz na 2020 r.
Nr aktu prawnego
XI/75/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2019-12-19
Grupa tematyczna
Akt prawa miejscowego
Tytuł aktu
Określenie średniej ceny jednostki paliwa w gminie Przewóz.
Nr aktu prawnego
XI/74/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2019-12-19
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie zmiany budżetu gminy Przewóz na 2019 r.
Nr aktu prawnego
XI/73/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2019-12-19
Grupa tematyczna
Akt prawa miejscowego
Tytuł aktu
Uchwała budżetowa gminy Przewóz na rok 2020.
Nr aktu prawnego
XI/72/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2019-12-19
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2020-2024
Nr aktu prawnego
XI/71/2019
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji