ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2021-03-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Zmiana budżetu gminy na 2021 r.
Nr aktu prawnego
XX/119/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2021-03-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Nabycie nieruchomości na mienie komunalne Gminy Przewóz.
Nr aktu prawnego
XX/121/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2021-03-25
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Udzielenie odpowiedzi na skargę Prokuratora Rejonowego w Żarach z dnia 9 marca 2021r. (sygn. akt PR Pa 22.2021) na uchwałę Nr XVII/102/2012 Rady Gminy w Przewozie z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Przewóz.
Nr aktu prawnego
XX/120/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2021-03-25
Grupa tematyczna
Akt prawa miejscowego
Tytuł aktu
Przyjęcie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Przewóz w 2021 roku.
Nr aktu prawnego
XX/118/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2021-03-25
Grupa tematyczna
Akt prawa miejscowego
Tytuł aktu
Powierzenie organowi wykonawczemu uprawnień do ustalania wysokości opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.
Nr aktu prawnego
XX/117/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2021-01-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Zmiana budżetu gminy na 2021 r.
Nr aktu prawnego
XIX/116/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2021-01-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Ustalenie wysokości dopłaty do ceny 1 m3 wody dostarczanej i 1 m3 ścieków odbieranych przez Gminę Przewóz.
Nr aktu prawnego
XIX/115/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2020-12-17
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Wyrażenie zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy
Nr aktu prawnego
XVIII/114/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2020-12-17
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2024
Nr aktu prawnego
XVIII/113/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2020-12-17
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Zmiana budżetu gminy na 2020 r.
Nr aktu prawnego
XVIII/112/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji