ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Sprzedaż węgla w cenie preferencyjnej

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2022-12-01 10:36:30 przez Administrator Systemu

Akapit nr - brak tytułu

            Wójt Gminy Przewóz informuje, że stosownie do przepisu art. 34 ust. 4 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2236), podmiot gospodarczy Piecuch Sebastian – Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „SEBA” z siedzibą przy ul. Kolejowej 6C, 68-132 Przewóz, zgłosił chęć przystąpienia do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych z terenu Gminy Przewóz. Zgodnie z ww. ustawą „inny podmiot gospodarczy” będzie mógł sprzedawać węgiel w cenie maksymalnej 2.200,00 zł za 1 tonę. Sprzedaż węgla nastąpi po podpisaniu umowy pomiędzy przedsiębiorcą a spółką węglową Skarbu Państwa.
            Prawo zakupu węgla w cenie preferencyjnej przysługuje gospodarstwu domowemu, które otrzymało dodatek węglowy lub spełnia kryteria do otrzymania dodatku węglowego.
Sprzedaż węgla przez przedsiębiorcę nastąpi na podstawie zaświadczenia wydanego przez Wójta Gminy Przewóz o przyznaniu lub prawie do dodatku węglowego. W celu otrzymania zaświadczenia należy złożyć odpowiedni wniosek (wzór wniosku do pobrania ze strony www.przewoz.com.pl - zakładka Aktualności) do Urzędu Gminy Przewóz. Druk wniosku jest także do pobrania w Urzedzie Gminy w Przewozie.
O dacie rozpoczęcia sprzedaży węgla na terenie Gminy Przewóz będziemy mieszkańców informować.
 
Wójt Gminy
Mariusz Strojny