ˆ

Protokoły komisji

Szczegóły informacji

Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów, Mienia i Planowania oraz Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej Rady Gminy w Przewozie w dniu 12.06.2019 r.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2020-05-15 08:42:45 przez Magdalena Mikitiuk

Załączniki