ˆ

Protokoły komisji

Szczegóły informacji

Posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów, Mienia i Planowania oraz Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej Rady Gminy w Przewozie w dniu 25.02.2020 r.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2020-05-15 09:11:47 przez Magdalena Mikitiuk

Załączniki