Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Przewóz
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ogłoszenia różne

Szczegóły informacji

Zapytanie ofertowe (kurs pierwszej pomocy) - projekt OPS

Informacja ogłoszona dnia 2013-08-06 10:03:23 przez Administrator Systemu

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                Przewóz, 05.08.2013r.
w Przewozie
pl. Partyzantów 1
68-132 Przewóz
 
 
ZAPYTANIE OFERTOWE OPS-EFS.271.56.2013
 
W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2007r. nr 223, poz. 1655 z późn, zm.) zwracamy się z zapytaniem ofertowym
o przeprowadzenie szkolenia oraz cenę tego szkolenia.
 
  1. Zamawiający Ośrodek Pomocy Społecznej w Przewozie
  2. Przedmiot zamówienia : przeprowadzenie szkolenia teoretycznego i praktycznego z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej  dla osób  uczestniczących w projekcie systemowym w ramach instrumentu aktywizacji edukacyjnej  
  3. Termin realizacji zamówienia do uzgodnienia- nie później niż 30.11.2013r.
  4. Miejsce przeprowadzenia szkolenia: Gminny Ośrodek Kultury w Przewozie
  5. Cena oraz atrakcyjność proponowanych programów warsztatów są kryteriami oceny ofert.
  6. Sposób przygotowania oferty.
Ofertę należy sporządzić na piśmie, w języku polskim, na komputerze lub na maszynie, nieścieralnym atramentem lub długopisem.
Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.
Ofertę należy przesłać pocztą na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej pl. Partyzantów 1, 68-132 Przewóz z dopiskiem na kopercie: „Zapytanie ofertowe dla OPS”  lub złożyć osobiście u zamawiającego pok. 7.
 
Ofertę należy złożyć do dnia 20.08.2013r. do godz. 15.00 .
 
 
 
                  Elżbieta Kulicz                                                 Dorota Jereczyńska
…………………………………                              ……………………………………
         Pracownik socjalny                                           Koordynator projektu
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Przewóz
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Elżbieta Kulicz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-08-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Elżbieta Kulicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-08-06 10:03:18
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-08-06 10:03:23
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-08-06 10:03:22
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
83996 raz(y)