Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Przewóz
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ogłoszenia różne

Szczegóły informacji

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Przewóz z organizacjami pozarządowymi w 2016 r.

Informacja ogłoszona dnia 2017-03-31 12:27:08 przez Administrator Systemu

Akapit nr 1 - brak tytułu

Sprawozdanie z realizacji
programu współpracy Gminy Przewóz
z organizacjami pozarządowymi w 2016 r.
 
 
  1. Podstawa prawna: art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.).
 
  1. Realizacja programu współpracy:
 
Program współpracy Gminy Przewóz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2016 roku został uchwalony przez Radę Gminy w dniu 17 grudnia 2015 r. (uchwała Nr X/56/2015). Priorytetowym obszarem współpracy były zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, między innymi organizacja treningów, rozgrywek sportowych dla różnych grup wiekowych.
Powierzenie realizacji powyższego zadania nastąpiło po przeprowadzeniu postępowania konkursowego. W wyniku ogłoszonego konkursu w wyznaczonym terminie wpłynęła jedna oferta (Klubu Sportowego Nysa Przewóz). W wyniku pozytywnej opinii komisji konkursowej, z Klubem Sportowym Nysa Przewóz została podpisana umowa na realizację zadania publicznego. KS Nysa Przewóz otrzymał dotację w wysokości 30 tys. zł płatną w czterech transzach.
Klub Sportowy Nysa Przewóz wywiązał się z powierzonego zadania oraz złożył sprawozdania: częściowe za I półrocze w dniu 21.07.2016 r. i końcowe za II półrocze 2016 r. w dniu 30.01.2017 r.
 
  1. Konsultacje projektu programu współpracy Gminy Przewóz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2017 roku.
 
Konsultacje wyznaczono na dzień 28 listopada 2016 r. W terminie tym nie wpłynęła żadna opinia ani propozycja zmian do projektu.
 
 
Przewóz, dn. 30.03.2017 r.
Wójt Gminy
/-/ Ryszard Klisowski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Przewóz
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Kazimierz Kurpiel
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-03-31
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Kazimierz Kurpiel
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-03-31 12:26:47
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-03-31 12:27:08
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-03-31 12:27:08
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
46113 raz(y)