ˆ

Przetarg

Pobierz dane XML Przetarg numer: 1/PO/2022Drukuj informację Przetarg numer: 1/PO/2022

Szczegóły informacji

Przetarg numer: 1/PO/2022

Ogłaszający: Wójt Gminy Przewóz

Rodzaj: Sprzedaż nieruchomości gminnych

Dotyczy: I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Straszów.

Ogłoszono dnia: 2022-09-01 00:00:00 przez

Data przetargu

2022-10-03 10:30:00

Miejsce

Urząd Gminy w Przewozie

Księga wieczysta

brak

Cena wywoławcza

5.000,00 PLN

Wadium

500,00 PLN

Informacje dodatkowe

1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana, działka nr 113 o pow. 0,0200 ha położona w miejscowości Straszów. 2. Wybrano formę przetargu ograniczonego, ponieważ działka będąca przedmiotem przetargu posiada znikome możliwości inwestowania pod kątem budowy samodzielnych obiektów budowlanych ale może stworzyć większe możliwości inwestycyjne dla sąsiednich działek ( t.j. poprawić warunki zagospodarowania działek przyległych). Z w/w powodów przetarg ograniczony jest do właścicieli sąsiednich działek nr 112, 114/4 i 116. 3. Do wylicytowanej ceny nabycia zostanie doliczony należny podatek VAT oraz koszty przygotowania nieruchomości do obrotu cywilnoprawnego w wysokości 550,00 zł (brutto). 4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium oraz złożenie pisemnego zgłoszenia uczestnictwa w przetargu w terminie do 29.09.2022r. do godz. 15:00 w sekretariacie Urzędu Gminy w Przewozie. Wadium w pieniądzu (PLN) w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić na konto Urzędu Gminy w Przewozie, PKO B.P. S.A. o/Żary nr 68 1020 5460 0000 5602 0006 0590 w takim terminie, by w/w kwota znalazła się na podanym koncie do dnia 29.09.2022 r. Lista osób zakwalifikowanych zamieszczona będzie w biuletynie informacji publicznej https://bip.wrota.lubuskie.pl/ugprzewoz/, wywieszona będzie również w siedzibie Urzędu Gminy w Przewozie nie później niż dzień przed wyznaczonym terminem przetargu. W przypadku wygrania przetargu wadium zalicza się na poczet ceny. 5. Termin zawarcia umowy w formie aktu notarialnego zostanie ustalony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu Wójt Gminy Przewóz zastrzega sobie prawo odstąpienia od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. 6. Opłaty związane z kupnem ponosi kupujący. 7. Wójt Gminy Przewóz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn. 8. Nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń i zobowiązań. 9. Wszystkie informacje osobom zainteresowanym zakupem opisanej nieruchomości udzielane będą w Referacie Ogólnym /pok. nr 12/, tel. 68 362 32 98.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Przewóz
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-09-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ewelina Rzepka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-09-01 14:27:22
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Ewelina Rzepka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-09-01 14:28:10
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Ewelina Rzepka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-10-10 14:30:12
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
77 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony