ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Przewóz
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Przetargi

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data i godzina przetargu Dotyczy Cena wywoławcza Wynik Załączniki
Lp: 1
Data ogłoszenia
2020-08-31 00:00:00
Data i godzina przetargu
2020-10-01 10:00:00
Dotyczy
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowa niezabudowana działka nr 34/1 o pow. 895 m2 położona w miejscowości Przewóz. Oznaczenie w aktualnym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy – symbol M8 – mieszkalnictwo (wielorodzinne, jednorodzinne, zagrodowe), obszar zabudowany do adaptacji. Do wylicytowanej ceny dolicza się koszty przygotowania działki do sprzedaży w kwocie 250,00 zł. Nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń i zobowiązań. Minimalne postąpienie 200,00 PLN.
Cena wywoławcza
19.690,00 PLN
Wynik
Brak wyniku
Załączniki
Lp: 2
Data ogłoszenia
2020-09-03 00:00:00
Data i godzina przetargu
2020-10-05 10:00:00
Dotyczy
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowa niezabudowana działka nr 250/19 o pow. 0,5847 ha położona w miejscowości Przewóz. Oznaczenie w aktualnym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy – symbol E6U – ekologia (lasy, parki, tereny otwarte), obszar rolniczej przestrzeni, który może być przeznaczony pod zabudowę usługową. Do wylicytowanej ceny dolicza się podatek VAT (23%) oraz koszty przygotowania działki do sprzedaży w kwocie 450,00 zł. Nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń i zobowiązań. Minimalne postąpienie 3.600,00 PLN.
Cena wywoławcza
350.820,00 PLN
Wynik
Brak wyniku
Załączniki
Lp: 3
Data ogłoszenia
2020-08-31 00:00:00
Data i godzina przetargu
2020-10-26 00:00:00
Dotyczy
Nieruchomość gruntowa niezabudowana, działka nr 5/3 o pow. 0,0978 m2 położona w Przewozie. Oznaczenie w aktualnym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy – symbol M8 – mieszkalnictwo (wielorodzinne, jednorodzinne, zagrodowe), obszar zabudowany do adaptacji. Cena nieruchomości 19.560,00 PLN. Do wylicytowanej ceny dolicza się koszty przygotowania działki do sprzedaży w kwocie 400,00 zł. KW ZG1R/00033929/6. Nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń i zobowiązań.
Cena wywoławcza
Będzie umieszczona w ogłoszeniu.
Wynik
Brak wyniku
Załączniki
Lp: 4
Data ogłoszenia
2020-08-31 00:00:00
Data i godzina przetargu
2020-10-26 00:00:00
Dotyczy
Nieruchomość gruntowa niezabudowana działka nr 6/11 o pow. 0,1268 m2 położona w Przewozie. Oznaczenie w aktualnym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy – symbol E5 (pola) – ekologia, obszar rolniczej przestrzeni produkcyjnej wyłączony spod zabudowy. Cena nieruchomości 19.020,00 PLN. Do wylicytowanej ceny dolicza się koszty przygotowania działki do sprzedaży w kwocie 400,00 zł. KW ZG1R/00033018/7. Nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń i zobowiązań.
Cena wywoławcza
Będzie umieszczona w ogłoszeniu
Wynik
Brak wyniku
Załączniki
Lp: 5
Data ogłoszenia
2020-08-31 00:00:00
Data i godzina przetargu
2020-10-26 00:00:00
Dotyczy
Nieruchomość gruntowa niezabudowana działka nr 168 o pow. 0,1900 m2 położona w miejscowości Dobrochów. Oznaczenie w aktualnym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy – symbol M8 – mieszkalnictwo (wielorodzinne, jednorodzinne, zagrodowe), obszar zabudowany do adaptacji. Cena nieruchomości 26.600,00 PLN. Do wylicytowanej ceny dolicza się koszty przygotowania działki do sprzedaży w kwocie 250,00 zł. KW brak. Nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń i zobowiązań.
Cena wywoławcza
Będzie umieszczona w ogłoszeniu
Wynik
Brak wyniku
Załączniki
Lp: 6
Data ogłoszenia
2020-08-31 00:00:00
Data i godzina przetargu
2020-10-26 00:00:00
Dotyczy
Nieruchomość gruntowa niezabudowana, działka nr 234/8 o pow. 0,1946 m2 położona w miejscowości Straszów. Oznaczenie w aktualnym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy – symbol M8 – mieszkalnictwo (wielorodzinne, jednorodzinne, zagrodowe), obszar zabudowany do adaptacji. Cena nieruchomości 29.190,00 PLN. Do wylicytowanej ceny dolicza się koszty przygotowania działki do sprzedaży w kwocie 250,00 zł. KW ZG1R/00036536/5. Nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń i zobowiązań.
Cena wywoławcza
Będzie umieszczona w ogłoszeniu
Wynik
Brak wyniku
Załączniki
Lp: 7
Data ogłoszenia
2020-09-23 00:00:00
Data i godzina przetargu
2020-10-26 10:00:00
Dotyczy
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomość gruntowa niezabudowana działka nr 6/11 o pow. 0,1268 ha położona w miejscowości Przewóz. Oznaczenie w aktualnym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy – symbol E5 – ekologia (pola), obszar rolniczej przestrzeni produkcyjnej wyłączony spod zabudowy. Do wylicytowanej ceny dolicza się koszty przygotowania działki do sprzedaży w kwocie 400,00 zł. Minimalne postąpienie 200,00 PLN. Nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń i zobowiązań.
Cena wywoławcza
19.020,00 PLN.
Wynik
Brak wyniku
Załączniki
Lp: 8
Data ogłoszenia
2020-09-23 00:00:00
Data i godzina przetargu
2020-10-26 11:00:00
Dotyczy
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomość gruntowa niezabudowana działka nr 168 o pow. 0,1900 ha położona w miejscowości Dobrochów. Oznaczenie w aktualnym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy – symbol M8 – mieszkalnictwo (wielorodzinne, jednorodzinne, zagrodowe), obszar zabudowany do adaptacji. Do wylicytowanej ceny dolicza się koszty przygotowania działki do sprzedaży w kwocie 250,00 zł. Minimalne postąpienie 270,00 PLN. Nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń i zobowiązań.
Cena wywoławcza
26.600,00 PLN
Wynik
Brak wyniku
Załączniki
Lp: 9
Data ogłoszenia
2020-09-23 00:00:00
Data i godzina przetargu
2020-10-26 12:00:00
Dotyczy
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomość gruntowa niezabudowana działka nr 234/8 o pow. 0,1946 ha położona w miejscowości Straszów. Oznaczenie w aktualnym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy – symbol M8 – mieszkalnictwo (wielorodzinne, jednorodzinne, zagrodowe), obszar zabudowany do adaptacji. Do wylicytowanej ceny dolicza się koszty przygotowania działki do sprzedaży w kwocie 250,00 zł. Minimalne postąpienie 300,00 PLN. Nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń i zobowiązań.
Cena wywoławcza
29.190,00 PLN
Wynik
Brak wyniku
Załączniki