ˆ

Przetargi

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data i godzina przetargu Dotyczy Cena wywoławcza Wynik Załączniki
Lp: 1
Data ogłoszenia
2021-08-24 13:50:00
Data i godzina przetargu
2021-09-28 10:00:00
Dotyczy
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie Gminy Przewóz Nieruchomość gruntowa niezabudowana, działka nr 301/49 o pow. 618 m2 położona w miejscowości Potok. Oznaczenie w aktualnym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy – symbol M8 – mieszkalnictwo, obszar zabudowany do adaptacji. Do wylicytowanej ceny dolicza się koszty przygotowania działki do sprzedaży w kwocie 450,00 zł.Nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń i zobowiązań. Minimalne postąpienie 120,00 PLN.
Cena wywoławcza
11.742,00 PLN
Wynik
Brak wyniku
Załączniki
  • Ogłoszenie o przetargu (PDF, 45.2 KiB)
Lp: 2
Data ogłoszenia
2021-08-24 14:00:00
Data i godzina przetargu
2021-09-28 11:00:00
Dotyczy
III przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie Gminy Przewóz Nieruchomość lokalowa o przeznaczeniu innym niż mieszkalny nr 3, usytuowany na parterze budynku mieszkalno-użytkowego, 5 lokalowego, położonego w miejscowości Lipna nr 103, gmina Przewóz, na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 48/2 z udziałem lokalu we wspólnych częściach budynku i w działce gruntu 224/1000. Lokal o powierzchni 106,29 m2 wraz z jednym pomieszczeniem w budynku gospodarczym o powierzchni 5,40 m2. Oznaczenie w aktualnym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy działka nr 48/2 w m. Lipna – symbol M8 – mieszkalnictwo (wielorodzinne, jednorodzinne, zagrodowe) obszar zbudowany do adaptacji. Do wylicytowanej ceny dolicza się koszty przygotowania działki do sprzedaży w kwocie 700,00 zł. Nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń i zobowiązań. . Minimalne postąpienie 600,00 PLN.
Cena wywoławcza
57.875,00 PLN
Wynik
Brak wyniku
Załączniki
  • Ogłoszenie o przetargu (PDF, 56.3 KiB)
Lp: 3
Data ogłoszenia
2021-08-24 00:00:00
Data i godzina przetargu
2021-09-28 11:30:00
Dotyczy
III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie Gminy Przewóz Nieruchomość lokalowa o przeznaczeniu innym niż mieszkalny nr 4, usytuowany na parterze budynku mieszkalno-użytkowego, 5 lokalowego, położonego w miejscowości Lipna nr 103, gmina Przewóz, na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 48/2 z udziałem lokalu we wspólnych częściach budynku i w działce gruntu 232/1000. Lokal o powierzchni 109,87 m2 wraz z jednym pomieszczeniem w budynku gospodarczym o powierzchni 5,63 m2 . Oznaczenie w aktualnym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy działka nr 48/2 w m. Lipna – symbol M8 – mieszkalnictwo (wielorodzinne, jednorodzinne, zagrodowe) obszar zbudowany do adaptacji. Do wylicytowanej ceny dolicza się koszty przygotowania działki do sprzedaży w kwocie 700,00 zł. Nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń i zobowiązań. Minimalne postąpienie 670,00 PLN.
Cena wywoławcza
66.471,00 PLN
Wynik
Brak wyniku
Załączniki
  • Ogłoszenie o przetargu (PDF, 54.7 KiB)
Lp: 4
Data ogłoszenia
2021-08-24 00:00:00
Data i godzina przetargu
2021-09-28 12:00:00
Dotyczy
III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych na terenie Gminy Przewóz Nieruchomość lokalowa o przeznaczeniu innym niż mieszkalny nr 5, usytuowany na piętrze budynku mieszkalno-użytkowego 5 lokalowego, położonego w miejscowości Lipna nr 103, gmina Przewóz, na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 48/2 z udziałem lokalu we wspólnych częściach budynku i w działce gruntu 82/1000. Lokal o powierzchni 40,85 m2 bez pomieszczeń przynależnych. Oznaczenie w aktualnym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy działka nr 48/2 w m. Lipna – symbol M8 – mieszkalnictwo (wielorodzinne, jednorodzinne, zagrodowe) obszar zbudowany do adaptacji. Do wylicytowanej ceny dolicza się koszty przygotowania działki do sprzedaży w kwocie 700,00 zł. Nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń i zobowiązań. Minimalne postąpienie 250,00 PLN.
Cena wywoławcza
24.714,00 PLN
Wynik
Brak wyniku
Załączniki
  • Ogłoszenie o przetargu (PDF, 52.8 KiB)
Lp: 5
Data ogłoszenia
2021-08-24 00:00:00
Data i godzina przetargu
2021-09-30 00:00:00
Dotyczy
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie bezprzetargowej
Cena wywoławcza
2533,00
Wynik
Brak wyniku
Załączniki
  • Wykaz nieruchomości (PDF, 43.2 KiB)
Lp: 6
Data ogłoszenia
2021-08-24 13:00:00
Data i godzina przetargu
2021-09-30 00:00:00
Dotyczy
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Cena wywoławcza
350.820,00
Wynik
Brak wyniku
Załączniki
  • Wykaz nieruchomości (PDF, 44.9 KiB)
Lp: 7
Data ogłoszenia
2021-08-24 13:00:00
Data i godzina przetargu
2021-09-30 00:00:00
Dotyczy
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Cena wywoławcza
30.000,00
Wynik
Brak wyniku
Załączniki
  • Wykaz nieruchomości (PDF, 42.3 KiB)
Lp: 8
Data ogłoszenia
2021-08-24 13:30:00
Data i godzina przetargu
2021-09-30 00:00:00
Dotyczy
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Cena wywoławcza
25.000,00
Wynik
Brak wyniku
Załączniki
  • Wykaz nieruchomości (PDF, 42 KiB)