ˆ

Przetargi

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data i godzina przetargu Dotyczy Cena wywoławcza Wynik Załączniki
Lp: 1
Data ogłoszenia
2014-11-18 00:00:00
Data i godzina przetargu
2014-12-19 13:00:00
Dotyczy
Nieruchomość gruntowa działka nr 497/2 o powierzchni 0,01 ha położona w Lipnej. Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży dla właścicieli działek przyległych o numerach 497/1 i 232/2. Oznaczenie w aktualnym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy symbol M8 – mieszkalnictwo (wielorodzinne, jednorodzinne, zagrodowe), obszar zabudowy do adaptacji.
Cena wywoławcza
Cena nieruchomości 1.000,00 PLN. Do wylicytowanej ceny dolicza się koszty przygotowania działki do sprzedaży w kwocie 307,50 zł. Nieruchomość jest wolna od wszelkich obciążeń i zobowiązań.
Wynik
Brak wyniku
Załączniki